Ime: Vesna

Prezime: Šepat Kutnar

Titula: mr. art. ( magistra umjetnosti- spec. komorna glazba); viša predavačica

e-mail adresa:vesnas.kutnar@net.amis.hr

Telefon/mobitel: +385 1 2318959; mob. 0915546066

Životopis:

Maturirala klavir 1986.g u klasi prof. M.Žepić. Završila jednu godinu izvanredno orgulje u klasi prof.Očić Turkulin. Diplomirala klavir i klavirsku pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. J. Murai, 1990.g te stekla zvanje akademska glazbenica pijanistica i profesorica klavira. Usavršavala se u Beču (prof. N.Flores i Prof. R.Kehrer). Postdiplomski studij upisala u Grazu te magistrirala Klavierkammermusik u klasi prof. K.Wittlich na Universitatu u Grazu 2000.g. Obranila magistarski rad pod naslovom Gesichtspunkte zu Smetanas Trio g mol te održala dva magisterijska koncerta. 2002.Sveučilište u Zagrebu priznaje diplomu magisterija i stečeni akademski stupanj za magistra umjetnosti-specijalizacija komorne glazbe za klavir. Stručno se usavršavala na internacionalnim majstorskim tečajevima u Weimaru, Goslaru, Zagrebu. Učestvovala na stručnim pedagoškim seminarima za profesore klavira.

Posao: Radila kao korepetitorica na Akademiji dramskih umjetnosti, na Muzičkoj akademiji, u Školi suvremenog plesa A. Maletić, korepetitorica uz zborove Lira i Cossetto te kao suradnik Simfonijskog orkestra HRTa. Radila kao prof. klavira na  MŠ V.Lisinski i u školi A. Maletić(1990-95.),na subotnjem tečaju ICG-a za voditelje crkvenih glazbenika. Od 1990.g predaje na Institutu za crkvenu glazbu Albe Vidaković, od 2002. u zvanju više predavačice, 2013. treći reizbor za trajno zvanje.

Umjetnički i pedagoški rad: Osnivač je umjetnički voditelj i pijanistica profesionalnog okteta Ansambla salonske glazbe sa kojim je održala više koncertnih nastupa u zemlji. Nastupala je solo, u klavirskom duu i triu, kao umjetnički suradnik gudačima pjevačima i duhačima na koncertnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Izradila nastavni plan i program za nove kolegije ICG a, izradila skripte „Umijeće muziciranja u klavirskom duu“, pripremala studente za javne nastupe i natjecanja, bila mentorica diplomskih radova.Snimila CD klavirskog dua. J.Haydn Sedam posljednjih riječi na Križu. Umjetnička voditeljica je  Komornog ansambla Hrvatskog glazbenog zavoda. Članica Hrvatskog društva orkestralnih i komornih umjetnika.

Nastava:

Studij crkvene glazbe (Institut crkvene glazbe Albe Vidaković):

Glasovir 1-4

Izborni predmeti:

Komorna glazba

Komorna glazba- klavirski duo

Korepeticija

Glasovir- klasika

Glazbeni praktikum 1-3