U sklopu Orguljskog festivala “Sonus caelestis” na orguljama zagrebačke katedrale u nedjelju, 10. studenoga 2019. godine u 16,30 sati nastupit će studenti Muzičke akademije i Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Plakat