Entries by KBF

Nastupno predavanje dr. sc. Denisa Barića

Dr. sc. DENIS BARIĆ, pristupnik natječaja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti i polja teologije na Katedri religiozne pedagogije i […]

Sveta Cecilija

Kategorija a2 Sveta Cecilija je časopis za sakralnu glazbu i glasilo Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim društvom crkvenih glazbenika. Časopis Sv. […]

Bogoslovska smotra

Ephemerides Theologicae Zagrabienses Kategorija a1 Bogoslovska smotra je znanstveni časopis Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je od najstarijih hrvatskih znanstvenih časopisa. Prvotno je usmjeren na znanstvene radove s […]

Croatica Christiana Periodica

Kategorija a1   CROATICA CHRISTIANA PERIODICA (CCP), časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pokrenulo je 1977. nekoliko entuzijasta (A. Ivandija, M. Biškup, B. Duda, T. […]

Biblija danas

Kategorija a2 Pokrenut 1996. godine, časopis je Biblijskoga instituta Fakulteta, koji se bavi znanstveno-istraživačkim radom na području biblijskih znanosti, i Hrvatskoga katoličkoga biblijskoga djela, koje pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji skrbi […]

Poslušni Duhu

Časopis Instituta za ekumensku teologiju i dijalog “Juraj Križanić” Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastavlja se na tradiciju ekumenskoga glasila Poslušni Duhu. Bilten Glasa Koncila za ekumenska pitanja, ustanovljena […]

Spectrum

(Ogledi i prinosi studenata teologije) Spectrum je časopis studenata Fakulteta. Godine 1967. utemeljio ga je prof. em. dr. sc. Ivan Golub koji je bio njegov voditelj niz godina. Časopis je […]

Natječaj

Natječaj Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 29. travnja 2016. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU r a s p i s u j e N A T J E […]