Entries by Anamaria Đurak

, , ,

Objavljeni rezultati Erasmus+ SMS natječaja u svrhu studijskog boravka studenata za ZIMSKI semestar ak. god. 2021./22.

Sveučilište u Zagrebu je na svojim mrežnim stranicama objavilo rezultate natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus+ za studente – studijski boravak – ZIMSKI semestar ak. god. 2021./22. Link: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

, , ,

Produljenje roka za prijavu na Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak (SMS) – programske zemlje (EU-KA103) za ZIMSKI semestar ak. god. 2021./22.

Iznimno se produljuje rok za prijavu na Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak (SMS), programske zemlje (EU-KA103) za zimski semestar ak. god. 2021./22. do danas, 26. ožujka (petak), do […]

, , ,

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak (SMS) – programske zemlje (EU-KA103) za ZIMSKI semestar ak. god. 2021./22.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj Erasmus+ studenti studijski boravak (SMS) za programske zemlje (EU-KA103) za zimski semestar akademske godine 2021./2022. Tekst natječaja dostupan je na: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/). Zbog kašnjenja objave […]