Entries by Doris Moslavac Jerbić

, , ,

Javna obrana teme doktorskoga rada lic. theol. Mate Antunovića pred Povjerenstvom

U petak, 2. prosinca 2016. godine s početkom u 11.15 sati u seminaru II (soba 207), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Svetost kao ostvarena čovječnost u nauku Ivana Pavla II., lic. theol. Mate Antunovića pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Franjo Podgorelec, predsjednik; prof. dr. sc. Anton Tamarut, predloženi mentor-član, prof. dr. sc. Mladen Parlov, […]

, , , ,

Rezultati kvalifikacijskog postupka za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta (KBF) Sveučilišta u Zagrebu 18. studenoga 2016. godine potvrdilo je Izvješće povjerenstva za konzultacijske razgovore s pristupnicima za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2016./2017. prema kojem su pravo upisa stekli: Damir CEKOVIĆ Serđo ĆAVAR Ivan GLAVINIĆ Milan-Daniel JURIĆ Kristina KOBAL (Pripremna […]

, , ,

Javna obrana pisanoga doktorskog rada mr. sc. Daniela Patafte pred povjerenstvom

U utorak 15. studenoga 2016. godine s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Reformni pokret i Hrvatska starokatolička crkva od 1919. do 1929. mr. sc. Daniela Patafte pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, predsjednik; dr. sc. Zlatko […]

, ,

Javna obrana pisanoga licencijatskog rada Darije s. Pie Herman, dipl. teol.

U utorak 8. studenoga 2016. godine s početkom u 12.15 sati održat će se javna obrana pisanoga licencijatskog rada Antropološki vid nauka sv. Augustina o milosti i slobodnoj volji u tzv. polupelagijanskoj raspravi Darije s. Pie Herman, pred Povjerenstvom za obranu licencijatskoga rada u sastavu: doc. dr. sc. Anto Barišić, predsjednik; doc. dr. sc. Andrea Filić, članica; […]