Entries by Doris Moslavac Jerbić

, , ,

PRODUŽETAK – Natječaj Erasmus+ stručna praksa za 2020./21. (1. krug)

Zbog raspoloživih financijskih sredstava 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručne prakse u 2020./21. produžen je do 13.7.2020. http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202021/   Sve informacije objavljene su na mrežnim stranicama: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/strucna-praksa/dokumenti-i-obrasci/2020-2021/

, , ,

1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./21.

Objavljen je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./21. Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202021/ Prvi krug Natječaja namijenjen […]