Entries by Elizabeta Varjačić

, ,

Ljetni ispitni rok akad. god. 2019./2020. – Upute

Upute o provedbi ispita u ljetnom ispitnom roku Za svaki predmet ispiti se provode na daljinu i u kontaktnom obliku u zgradi Fakulteta. Kako bi se svima zajamčile iste mogućosti polaganja ispita, studenti slobodno biraju žele li ispit polagati na daljinu ili na Fakultetu. Preporuča se da svi ispiti budu usmeni. Budući da tijekom semestra […]

,

Rad čitaonice u Knjižnici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u uvjetima epidemije COVID-19

U Knjižnici KBF-a će od 1. lipnja 2020. godine biti omogućen rad u čitaonici od 9.00 do 14.00 sati, uz pridržavanje sljedećih mjera: Najveći broj korisnika koji može istovremeno boraviti u čitaonici je 15. Korisnik u prostoru knjižnice/čitaonice mora koristiti zaštitna sredstva i provoditi obveznu dezinfekciju ruku. Prije dolaska u knjižnicu korisnik mora osigurati zaštitnu […]

Te Deum za akademsku godinu 2019./2020.

Svečani Te Deum za akademsku godinu 2019./2020. održat će se u četvrtak, 18. lipnja 2020. u 19 sati u crkvi sv. Petra, Vlaška 93. Euharistiju će predslaviti mons. dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački, u koncelebraciji s prezbiterima – profesorima, studentskim kapelanima i povjerenikom za mlade Zagrebačke nadbiskupije.   Dobro došli! Te Deum 2020.

Natječaj za jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, znanstvenoj grani: Socijalni nauk Crkve, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri socijalnog nauka Crkve; natječaj za jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, znanstvenoj grani: biblijska teologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta za potrebe područnog studija u Rijeci

Temeljem Odluka Fakultetskog vijeća od 11. svibnja 2020. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  r a s p i s u j e N A TJ E Č A J z a    i z b o r    jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom […]

,

“Komisijski ispiti” (Ispiti pred ispitnim povjerenstvom)

  SVI KOJI SU NEKI PREDMET DO SADA PALI TRI PUTA I ŽELE TIJEKOM LJETNOG ISPITNOG ROKA (lipanj/srpanj) POLAGATI „KOMISIJSKI ISPIT“, TREBAJU DO 5. LIPNJA 2020. DOSTAVITI U REFERADU (e-poštom ili osobno) ISPUNJENU MOLBU.   OBRAZAC MOLBE MOŽETE NAĆI NA MREŽNIM STRANICAMA FAKULTETA (https://www.kbf.unizg.hr/wp-content/uploads/2019/01/Molba-za-polaganje-ispita-pred-ispitnim-Povjerenstvom.pdf)   MOLIMO STUDENTE KOJIMA SE „TREĆI PAD“ DOGODI TIJEKOM ISPITNIH ROKOVA, […]