Entries by Elizabeta Varjačić

, ,

Obavijest o održavanju razredbenog postupka u jesenskom roku za upis u 1. godinu studija u akad. god. 2020./2021.

OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU u akad. god. 2020./2021. JESENSKI ROK Prijava za provjeru posebnih sposobnosti i za razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju, studiju Teološko-religijskih znanosti te studiju Crkvene glazbe: 31. kolovoza – 4. rujna 2020. (od 9 do 15 sati u sobi 107, Vlaška 38, Zagreb)   Provjera […]

,

Duhovno-formativni susret na kraju nastavne godine za polaznike cjeloživotnog obrazovanja

Izazovi nositelja nove evangelizacije bila je tema drugog ovogodišnjeg duhovno-formativnog susreta polaznika Programa cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura i Liturgijska glazbena kultura koji se održao u subotu 11. srpnja 2020. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavač na susretu bio je prof. dr. sc. Tonči Matulić. Na početku susreta sve je nazočne pozdravio doc. dr. […]

, ,

Obavijest o održavanju razredbenog postupka u ljetnom roku za upis u 1. godinu studija u akad. god. 2020./2021.

OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU u akad. god. 2020./2021. LJETNI ROK Prijava za provjeru posebnih sposobnosti i za razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju, studiju Teološko-religijskih znanosti te studiju Crkvene glazbe: 19. lipnja – 1. srpnja 2020. (od 9 do 15 sati u sobi 107, Vlaška 38, Zagreb)   Provjera […]

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filozofija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri filozofije za potrebe područnog studija u Rijeci, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 29. svibnja 2020. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  r a s p i s u j e N AT J E Č A J z a    i z b o r  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Humanističke […]

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u područnoj službi, interni naziv: rukovoditelj Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu; natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: tajnik Filozofsko-teološkog studija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 29. svibnja 2020. godine SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET r a s p i s u j e N A T J E Č A J  z a   i z b o r  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u područnoj službi, interni […]

Natječaj za izbor jednog doktoranda (m/ž) na suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologije, za rad na međunarodnom projektu „Doprinos religijskoga obrazovanja suživotu u multikulturalnome društvu“ – RELIGOBRAZ (The Contribution of Religious Education to Coexistence in the Multicultural Society). Radno mjesto financirano je od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) na temelju natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme – do 4 godine

Temeljem suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost (KLASA: 003-20/20-02/01; URBROJ: 1-03/02-20-01) od 29. svibnja 2020. godine, a u skladu s Odlukom Dekana Fakulteta od 3. lipnja 2020. godine SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET r a s p i s u j e N A T J E Č A J z a   i z b […]

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko – nastavnom zvanju docenta, u umjetničkom području, umjetničkom polju glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri liturgike za potrebe Instituta za crkvenu glazbu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 29. svibnja 2020. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU r a s p i s u j e N A T J E Č A J z a    i z b o r  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko – nastavnom zvanju docenta, u umjetničkom […]

, ,

Ljetni ispitni rok akad. god. 2019./2020. – Upute

Upute o provedbi ispita u ljetnom ispitnom roku Za svaki predmet ispiti se provode na daljinu i u kontaktnom obliku u zgradi Fakulteta. Kako bi se svima zajamčile iste mogućosti polaganja ispita, studenti slobodno biraju žele li ispit polagati na daljinu ili na Fakultetu. Preporuča se da svi ispiti budu usmeni. Budući da tijekom semestra […]

,

Rad čitaonice u Knjižnici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u uvjetima epidemije COVID-19

U Knjižnici KBF-a će od 1. lipnja 2020. godine biti omogućen rad u čitaonici od 9.00 do 14.00 sati, uz pridržavanje sljedećih mjera: Najveći broj korisnika koji može istovremeno boraviti u čitaonici je 15. Korisnik u prostoru knjižnice/čitaonice mora koristiti zaštitna sredstva i provoditi obveznu dezinfekciju ruku. Prije dolaska u knjižnicu korisnik mora osigurati zaštitnu […]

Te Deum za akademsku godinu 2019./2020.

Svečani Te Deum za akademsku godinu 2019./2020. održat će se u četvrtak, 18. lipnja 2020. u 19 sati u crkvi sv. Petra, Vlaška 93. Euharistiju će predslaviti mons. dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački, u koncelebraciji s prezbiterima – profesorima, studentskim kapelanima i povjerenikom za mlade Zagrebačke nadbiskupije.   Dobro došli! Te Deum 2020.

Natječaj za jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, znanstvenoj grani: Socijalni nauk Crkve, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri socijalnog nauka Crkve; natječaj za jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, znanstvenoj grani: biblijska teologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta za potrebe područnog studija u Rijeci

Temeljem Odluka Fakultetskog vijeća od 11. svibnja 2020. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  r a s p i s u j e N A TJ E Č A J z a    i z b o r    jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom […]

,

“Komisijski ispiti” (Ispiti pred ispitnim povjerenstvom)

  SVI KOJI SU NEKI PREDMET DO SADA PALI TRI PUTA I ŽELE TIJEKOM LJETNOG ISPITNOG ROKA (lipanj/srpanj) POLAGATI „KOMISIJSKI ISPIT“, TREBAJU DO 5. LIPNJA 2020. DOSTAVITI U REFERADU (e-poštom ili osobno) ISPUNJENU MOLBU.   OBRAZAC MOLBE MOŽETE NAĆI NA MREŽNIM STRANICAMA FAKULTETA (https://www.kbf.unizg.hr/wp-content/uploads/2019/01/Molba-za-polaganje-ispita-pred-ispitnim-Povjerenstvom.pdf)   MOLIMO STUDENTE KOJIMA SE „TREĆI PAD“ DOGODI TIJEKOM ISPITNIH ROKOVA, […]