Entries by Elizabeta Varjačić

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj odsjeka, interni naziv: voditelj prijemno-otpremnog ureda i ureda nabave na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada u Zagrebu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 30. listopada 2020. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET r a s p i s u j e N A T J E Č A […]

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – umjetnički savjetnik, u umjetničkom području, polje: glazbena umjetnost, grana: reprodukcija glazbe sviranje, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta za potrebe Instituta za crkvenu glazbu; natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste i u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologije, za rad na projektu „Doprinos religijskoga obrazovanja suživotu u multikulturalnome društvu“ – RELIGOBRAZ (The Contribution of Religious Education to Coexistence in the Multicultural Society). Radno mjesto financirano je od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) na temelju istraživačkog projekta IP – 2019 – 04 – 2 godine

Temeljem Odluka Fakultetskog vijeća od 24. travnja 2020. godine i 30. listopada 2020. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU r a s p i s u j e N […]