Entries by Elizabeta Varjačić

Natječaj za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora, u znanstvenom području: humanističke znanosti, znanstvenom polju: teologija, znanstvenoj grani: dogmatske teologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Katedri dogmatske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 10. srpnja 2020. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU r a s p i s u j e N A T J E Č […]