Entries by Elizabeta Varjačić

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filozofija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Katedri filozofije za potrebe područnog studija u Rijeci, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 29. svibnja 2020. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  r a s p i s u j e N AT J E Č A […]

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odjela u područnoj službi, interni naziv: rukovoditelj Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu; natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: tajnik Filozofsko-teološkog studija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 29. svibnja 2020. godine SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET r a s p i s u j e N A T J E Č […]

Natječaj za izbor jednog doktoranda (m/ž) na suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologije, za rad na međunarodnom projektu „Doprinos religijskoga obrazovanja suživotu u multikulturalnome društvu“ – RELIGOBRAZ (The Contribution of Religious Education to Coexistence in the Multicultural Society). Radno mjesto financirano je od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) na temelju natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme – do 4 godine

Temeljem suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost (KLASA: 003-20/20-02/01; URBROJ: 1-03/02-20-01) od 29. svibnja 2020. godine, a u skladu s Odlukom Dekana Fakulteta od 3. lipnja 2020. godine SVEUČILIŠTE U ZAGREBU […]

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko – nastavnom zvanju docenta, u umjetničkom području, umjetničkom polju glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri liturgike za potrebe Instituta za crkvenu glazbu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 29. svibnja 2020. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU r a s p i s u j e N A T J E Č […]

Natječaj za jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, znanstvenoj grani: Socijalni nauk Crkve, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri socijalnog nauka Crkve; natječaj za jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, znanstvenoj grani: biblijska teologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta za potrebe područnog studija u Rijeci

Temeljem Odluka Fakultetskog vijeća od 11. svibnja 2020. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  r a s p i s u j e N A TJ E Č A […]