Entries by Leonida Dezmic

Promjena mjesta održavanja nastave

  U utorak, 22. listopada 2019. redovita nastava koja se održava u dvorani VI: prof. dr. sc. Stjepan Baloban “Kršćanski caritas i socijalno zagovaranje”,  prof. dr. sc. Marko Petrak/doc. dr. sc. Lucija Boljat “Pravo crkvenih kulturnih dobara” i  doc. dr. sc. Danijel Patafta “Kršćanska arheologija” bit će u dvorani I. 

Promjena mjesta održavanja predavanja

  U petak, 18. listopada 2019. zbog stručnog skupa “Dani crkvene glazbe 2019. ” nastava iz kolegija “Uvod u misterij Krista i povijest dogmi”, doc. dr. sc. A. Filić i nastava iz kolegija “Hebrejski jezik”, doc. dr. sc. A. Maly održat će se u dvorani II. Kolegij “Uvod u misterij Krista i povijesti spasenja”, doc. […]

Obavijest doc. dr. sc. Andree Filić o početku predavanja seminara “Istraživanje i uređivanje arhiva T. J. Šagi – Bunića – 6”

Studenti koji su upisali seminar „Istraživanje i uređivanje arhiva T. J. Šagi-Bunića – 6“ kod doc. dr. sc. Andree Filić prvi će susret imati u srijedu 16. listopada 2019. od 14 do 18 sati u Samostanu svetog Mihaela u Dubravi, Kapucinska 47.  Umjesto susreta u srijedu 9. listopada pozvani ste na znanstveni kolokvij povodom dvadesete […]

Audicija za izborne predmete

Audicija za izborni predmet “Zborno pjevanje” (Danijela Župančić, prof.) bit će u ponedjeljak 30. 9. 2019. u 9 sati u dv. 305. Audicija za izborni predmet “Glazbeni praktikum u katehezi” (prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek) bit će u ponedjeljak 30. 9. 2019. u 12 sati u dv. 305. Audicija za izborni predmet “Osnove […]

Odluka o održavanju “Dekanskog roka”

    Na temelju čl. 23. § 3. t. 6. Statuta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donosim   O D L U K U o održavanju „Dekanskog roka“   I. „Dekanski rok“ održat će se u ponedjeljak, 30. rujna 2019. god.   II. Pravo prijave i polaganja ispita na „dekanskom roku“ imaju studenti koji […]

, ,

Natječaj za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura u akademskoj godini 2019./2020.

KLASA: 602-04/19-01/01 URBROJ: 251-82/34-19-152 Zagreb, 15. srpnja 2019.     Na temelju Pravilnika o stalnom i dopunskom usavršavanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i odluke Fakultetskog vijeća od 12. srpnja 2019. god.   Sveučilište u Zagrebu KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET raspisuje   N A T J E Č A J za upis na program cjeloživotnog […]

Preminula s. M. Imakulata Bernardica Malinka

Preminula je s. Imakulata Bernardica Malinka, dugogodišnja profesorica glasovira, orgulja i teorijskih predmeta na Institutu za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. https://ika.hkm.hr/novosti/preminula-s-m-imakulata-bernardica-malinka-redovnica-druzbe-sestara-nase-gospe/

Natječaj za izbor jednog (m/ž) izvršitelja na novo radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju– poslijedoktorand u interdisciplinarnom području znanosti (izborna polja: 6. 02. Teologija i 5. 06. Psihologija):, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 27. svibnja 2019. godine   KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU r a s p i s u j e N A T J E Č A J z a    i z b o r   jednog (m/ž) izvršitelja na novo radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand […]

Predstavljanje knjigâ „Nastavničke kompetencije”, „Religioznost zagrebačkih adolescenata” i „Obilježavanje izlaženja 50. broja časopisa »Lađa«”

Predstavljanje knjigâ Nastavničke kompetencije (Valentina Blaženka Mandarić – Ružica Razum – Denis Barić), Religioznost zagrebačkih adolescenata (Valentina Blaženka Mandarić – Ružica Razum – Denis Barić) i Obilježavanje izlaženja  50. broja časopisa »Lađa« održat će se u ponedjeljak, 10. lipnja 2019. u 19.00 sati u prostorijama Nadbiskupskog duhovnog stola, Branjugova 1. Pozivnica Plakat    

,

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Intelektualno vlasništvo za ak. god. 2019./2020.

Objavljen je natječaj za upis, sada već drugog naraštaja studenata, na poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Intelektualno vlasništvo u ak. god. 2019./2020.  Interdisciplinarnost kao jedna od temeljnih značajki ovog studija omogućava da ovaj studij upišu osobe različitih struka: društvenog, humanističkog, prirodoslovnog, tehničkog, biotehničkog ili biomedicinskog znanstveno-nastavnog te umjetničkog područja. Vjerujemo stoga da će upis novog […]