Entries by Leonida Dezmic

Natječaj za izbor za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv – voditelj Referade za poslijediplomski studij i Ureda za međunarodnu suradnju i natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto namještenik III. Vrste, interni naziv: portir

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 12. siječnja 2021. i 4. veljače 2021. godine SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET r a s p i s u j e N A […]