Entries by Maja Kereša

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja Teologija, znanstvena grana Biblijska teologija; jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u umjetničkom području, umjetničkom polju: glazbena umjetnost, umjetničkoj grani: reprodukcija glazbe; jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja Teologija, znanstvena grana Fundamentalna teologija

Temeljem Odluka Fakultetskog vijeća od 25. listopada 2019. godine i 20. prosinca 2019. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU r a s p i s u j e N […]

Blagoslov Fakulteta

U srijedu 8. siječnja 2020. u podne, profesori, djelatnici i studenti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu okupili su se kako bi primili Božji blagoslov i pomolili se za sretan […]