Entries by Maja Kereša

Srce i riječ za Vukovar

Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu organizira prigodnu akademiju Srce i riječ za Vukovar u utorak, 19. studenoga 2019., u 19,00 sati, dvorana “Vijenac”, Kaptol 29a. Srce i riječ za Vukovar – […]

Natječaj

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 25. rujna 2019. godine SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET r a s p i s u j e N A T J E Č […]