Entries by Marija Djursic

, ,

Obavijest o javnom predavanju dr. sc. Tihane Luetić pod nazivom: Društveni život katoličke mladeži u Zagrebu na početku 20. stoljeća

Katedra crkvene povijesti organizira javno predavanje u sklopu predviđene tematske serije predavanja Društvena povijest u perspektivi crkvene povijesti od srednjeg vijeka do modernog doba. Predavanje pod nazivom Društveni život katoličke mladeži […]