Entries by Marija Kenfelja

350 godina Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

350 godina Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu   Dekan prof. dr. Tomislav Janko Šagi-Bunić piše 1969. u Bogoslovskoj smotri: “Ove godine pada za našu ustanovu veoma značajna obljetnica koju je vrijedno ili upravo dužnost proslaviti: 300. godišnjica javnopravnog utemeljenja početaka akademske teološke nastave u Zagrebu”. … “Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, čuva, naime, kao […]

Skupština Društva bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Poštovani i dragi članovi DBS-KBF-a, obavješćujemo vas da će se redovita Skupština Društva bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održati u ponedjeljak, 21. siječnja 2019., s početkom u 12.00 sati, u dvorani III (I. kat) Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška 38. Radosno Vas očekujemo i radujemo se akademskom i teološkom zajedništvu i druženju!

Nastupno predavanje – dr. sc. Branko Murić

Dr. sc. Branko Murić, pristupnik natječaja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti i polja teologije na Katedri fundamentalne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će   nastupno predavanje s temom:   „Sakramentalna struktura kršćanske objave“   u četvrtak, 17. […]

Nastupno predavanje – dr. sc. Anđelo Maly

Dr. sc. Anđelo Maly, pristupnik natječaja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti i polja teologije na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će   nastupno predavanje s temom:   „Što ili tko je biblijska hermeneutika“ […]

Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju–poslijedoktorand, na Katedri moralne teologije, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme; jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, na Katedri dogmatske teologije, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme; jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, na Katedri liturgike, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

               Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 30. studenog 2018. godine KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU r a s p i s u j e N A T J E Č A J z a    i z b o r jednog (m/ž) izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand u znanstvenom […]