Entries by Marija Kenfelja

Natječaj za izbor jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području: humanističke znanosti,  znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Katedri dogmatske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Područnog studija Teologije u Rijeci; Natječaj za jednoga izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora, u znanstvenom području: humanističke znanosti,  znanstvenom polju: teologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Katedri religijske pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 6. ožujka 2021. godine   KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU r a s p i s u j e N A T J E […]