Entries by Marija Kenfelja

Orguljski festival „Anabasis“

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Institutom za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira orguljski festival „Anabasis“. Na festivalu će u ciklusu od 8 koncerata nastupati studenti orgulja iz klasa red. prof. Ljerke Očić, red. prof. Marija Penzara, doc. art. Mirte Kudrna, doc. art. Elizabete Zalović. Festival će […]

Natječaj za izbor tri izvršitelja (m/ž) u suradnička zvanja (jedan asistent i dva poslijedoktoranda) i jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (I. izbor)

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća  od  30. rujna 2016. godine   SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET   r a s p i s u j e   N A T J E Č A J   z a   i z b o r   jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju […]

,

Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije

Sveučilište u Zagrebu KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET raspisuje N A T J E Č A J za upis studenata na Licencijatski (4 semestra) i doktorski (2 semestra) studij teologije u akademskoj godini 2016./2017. iz područja humanističkih znanosti, polja teologije Sukladno Statutu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom licencijatskog i doktorskog studija teologije studenti stječu: akademski […]

,

Sustav potpore studentima s invaliditetom

Mole se svi studenti koji žele ostvariti pravo na prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita da se, ukoliko to već nisu učinili, najkasnije do sredine idućega tjedna jave u Studentsku referadu Fakulteta i očituju o statusu studenta s invaliditetom nakon čega će se svim evidentiranim studentima omogućiti suradnja s koordinatoricom za studente s invaliditetom doc. dr. sc. […]

,

Sveučilišni izborni kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“

Izborni kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom je sveučilišni kolegij dostupan za upis svim studentima Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. Temeljni uvjet za upis kolegija je: „poznavanje studenta s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude student asistent („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s istog studijskog programa (i […]

Probni pristup Zbirci istraživačkih i akademskih časopisa – Oxford Journals

Probni pristup Zbirci istraživačkih i akademskih časopisa –  Oxford Journals Probni pristup otvoren je do 4. prosinca 2016. godine. Pristup ovoj zbirci omogućen je sa računala na Fakultetu i iz Knjižnice preko poveznice:  Oxford Journals Među brojnim naslovima časopisa iz raznih grana znanosti možete pronaći i časopise vezane uz područje teologije i religije: Journal of […]

Inicijalni sastanak za sve studente koji su upisali seminare kod doc. dr. sc. Ante Barišića te kod doc. dr. sc. Andree Filić

Sve studente koji su upisali seminar kod doc. dr. sc. Ante Barišića (E-arhiv T. J. Šagi-Bunića – 3) i kod doc. dr. sc. Andree Filić (Istraživanje i uređivanje arhiva T. J. Šagi-Bunića – 3) pozivamo na inicijalni sastanak koji će se održati u srijedu 12. listopada 2016. u 14 sati u kapucinskom samostanu sv. Mihaela […]