Entries by Marko Taborsky

, ,

Obavijesti Sveučilišta u Zagrebu o stipendijama i natječajima za studente – međunarodna suradnja i razmjena

Na sveučilišnim su stranicama u okviru međunarodne suradnje i razmjene studenata (http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/) objavljene obavijesti o raznim stipendijama i natječajima za studente: Financijska potpora za ljetnu školu mandarinskog kineskog jezika 2019, […]