Vrsta studija:
Diplomski sveučilišni studij.

Izvođenje studija:
Diplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe – gregorijanike izvodi se na Institutu za crkvenu glazbu kao redoviti studij.

Uvjeti za upis:
Za upis na ovaj studij pristupnik treba imati završen preddiplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe.

 Trajanje:
Jedna godina, odnosno dva semestra.

 ECTS bodovi:
Završetkom studija ostvaruje se 60 ECTS bodova.

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Magistar crkvene glazbe – gregorijanike.

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:
Cilj je studija proširiti, dopuniti i usustaviti stečena znanja u preddiplomskom studiju.

Studij omogućuje poznavati teorijske osnove glazbe Srednjeg vijeka; prepoznavati i čitati notne zapise glazbe Srednjeg vijeka, od adijastematskih i dijastematskih notnih zapisa do kvadratne notacije prema kriterijima gregorijanske paleografije i semiologije; poznavati glazbene oblike i strukturu gregorijanskih napjeva (octoechos); analitički i komparativno pristupati gregorijanskom repertoriju; poznavati liturgijsko-glazbene kodekse Srednjeg vijeka u Hrvatskoj i Europi; poznavati tehnike i metodologiju samostalnog istraživačkog rada na području gregorijanike; samostalno istraživati na području gregorijanske kulturne baštine; poznavati temeljnu muzikološko-gregorijansku literaturu; samostalno analizirati, pripremiti i izvoditi glazbenu građu iz područja gregorijanike; stečenim znanjima i vještinama voditi scholae cantorum; poznavati oblike, modalnost i estetiku gregorijanskog repertoara; poznavati tehnike, estetiku i tonsko oblikovanje u glazbenom stvaralaštvu; stručno i znanstveno obrađivati glazbenu arhivsku građu Srednjeg vijeka; koristiti računalnu tehnologiju kao pomoćno sredstvo u stvaranju, prezentiranju i tiskovnom oblikovanju svojih radova; raditi na interdisciplinarnim projektima.

Mogućnosti nastavka studija:
Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Crkvene glazbe – gregorijanike student ima pravo upisa na poslijediplomski studij Gregorijanike na svim kompatibilnim poslijediplomskim studijima sukladno uvjetima upisa.

Elaborat o studijskom programu