Vrsta studija:
Diplomski sveučilišni studij.

Izvođenje studija:
Diplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe – glazbene pedagogije izvodi se na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa Muzičkom akademijom Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti studij

Uvjeti za upis:
Za upis na ovaj studij pristupnik treba imati završen preddiplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe – glazbene pedagogije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Trajanje:
Jedna godina, odnosno dva semestra.

ECTS bodovi:
Završetkom studija ostvaruje se 60 ECTS bodova.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Magistar crkvene glazbe – glazbene pedagogije.

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:
Završetkom diplomskog studija Crkvena glazba – glazbena pedagogija magistar crkvene glazbe – glazbene pedagogije stječe sljedeće kompetencije koje mu omogućuju

– iscrpno poznavati teorijska načela na području glazbene pedagogije

– posredovati znanje i vještine vezane uz teorijske glazbene predmete

– moći svjesno, s razumijevanjem pratiti i analizirati svaki tiskani notni tekst kao i njegovu zvučnu realizaciju i

to u njegovoj vertikalnoj i horizontalnoj dimenziji

– posjedovati znanja i vještine vođenja vokalnog i/ili instrumentalnog ansambla

– prema vlastitom kreativnom potencijalu samostalno ostvarivati (skladati) veće ili manje glazbene cjeline i

prikladno ih harmonijski i polifono elaborirati

– samostalno se koristiti računalnom tehnologijom kao pomoćnim sredstvom u stvaranju, prezentiranju i tiskovnom oblikovanju svojih radova

– na višoj razini sluhom prepoznavati kompleksniji glazbeni materijal, pamtiti ga i njime manipulirati

– poznavati kapitalna sakralna i svjetovna djela povijesnih i suvremenih glazbenih stilova i razumjeti njihovu ulogu u razvoju glazbenog stvaralaštva

– poznavati i razumjeti tehnike, forme i zvučna oblikovanja u glazbenom stvaralaštvu

– detaljno poznavati elemente svjetovne i crkvene glazbe, razumjeti njihovu interakciju i načela njihove organizacije

– poznavati i razumjeti obrasce i procese na kojima se zasniva glazbena improvizacija i primjenjivati ih u praksi

– samostalno izvoditi orguljaška djela različitih stilova i razdoblja

– vrednovati i interpretirati najstariju sakralnu glazbu, njezinu estetiku, čitati adijastematsku i dijastematsku notaciju,

– pjevati a vista kao i poznavati starocrkvene moduse

– imati razvijenu sposobnost učenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju

– imati sposobnost vođenja projekata i suradnje s drugima na kompleksnim združenim projektima

 

Završetkom  sveučilišnog diplomskog studija Crkvena glazba – glazbena pedagogija magistar crkvene glazbe – glazbene pedagogije osposobljen je za rad u osnovnim školama i gimnazijama, te osnovnim, a djelomično i srednjim glazbenim i plesnim školama kao nastavnik teorijskih glazbenih predmeta. Može voditi amaterske zborove, orkestre i slične sastave te organizirati i voditi i druge prikladne glazbene aktivnosti. Na širem području glazbene industrije može raditi u glazbenom izdavaštvu (računalna notacija, redakcija, uredništvo), glazbenoj produkciji i distribuciji, glazbenom menadžmentu te u medijima, primjerice kao urednik, izvjestitelj ili voditelj.  Može djelovati i kao samostalni umjetnik na području glazbenog stvaralaštva.

Mogućnosti nastavka studija:
Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Crkvene glazbe – glazbene pedagogije student ima pravo upisa na poslijediplomski studij na svim kompatibilnim poslijediplomskim studijima sukladno uvjetima upisa.

Elaborat o studijskom programu