Name: Miroslav 

Surname/Last Name: Martinjak

Title: Full Prof.

E-Mail Address: miroslav.martinjak@zg.t-com.hr

Born: 1951

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research:

Function:

Degree: Mr. Art.

Professional and scholarly articles:

Gregorijansko pjevanje baština i vrelo rimske liturgije, Zagreb, 1996.

Orguljska pratnja gregorijanskih napjeva, Zagreb, 2004

CD, Svećenička pjevačka služba, Zagreb, 2004

Gregorijanska nadahnuća, Zagreb

Dijalektika sakralno-profano u crkvenoj glazbi, u: Religijske teme u glazbi, Zbornik radova međunarodnog simpozija u Zagrebu, Zagreb 2004.

Stvaranje svijeta i glazba, u Biblija danas, biblijska prapovijest; časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela, tromjesečnjak, godina I. (VIII.), 2(2003.).

O Gregorijanskom pjevanju, Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika, listopad 2007.

Karizmatski napjevi, Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika, studeni 2007.

Ambrozijansko pjevanje, Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika, prosinac 2007.

Grgur Veliki, Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika, siječanj 2008.

Gregorijanski oblici i prva notacija,Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika,  veljača 2008.

Najznačajniji rukopisi diastematske notacije iz X, XI, I XII. stoljeća, Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika,  ožujak 2008.

Novi oblici i počeci decadence Gregorijanskog pjevanja, Internetske stranice Hrvatskog društva crkvenih glazbenika, travanj 2008.

Obnova gregorijanskog pjevanja, Internetske stranice Hrvatskog društva  crkvenih glazbenika, svibanj 2008.

Svećenik i pjevanje u: Službeni vjesnik zagrebačke nadbiskupije br. 2/2010, Zagreb 2010

IZRADA PREZENTACIJA ZA SEMIOLOGIJU, GREGORIJANSKO DIRIGIRANJE, HARMONIZACIJU GR. PJEVANJA, SVEĆENIČKA PJEVAČKA SLUŽBA I CRKVENA GLAZBENA KULTURA, ZAGREB, 2012-13.

TRANSKRIPCIJA I IZDAVANJE MUKA PO MATEJU, MARKU LUKI I IVANU, Zagreb, 20014.

Recenzija zbornika: Pasijonski almanah, passionis annuarium, pasionski ljetopis 2017. pasijoni na slovenskem in hrvaškem, pasioni u Sloveniji i Hrvatskoj

Liturgijske skladbe u glazbenom prilogu časopisa sv. Cecilija

Uredništvo časopisa sv. Cecilije

Misa za puk i orgulje

Misa Laetare za muški zbor

Sva si lijepa o Marijo-motet

Skladbe za Zlatnu Harfu (Dodji k nama, Nedjelja sviće)

Himna za osnovnu školu Donja Voća

Psalmi: Ps 22, Ps 29, Ps 69, Ps 103, Ps 113, Ps 118, Ps 119, Ps 122, Ps 128, Ps 130 i Ps 139