2021.

  • Međunarodni kongres europskog društva za katoličku teologiju - Bratislava 2019 - od 28. do 31. kolovoza 2019.

2020.

 

2019.

 

2018.

 

2017.

 

2016.