Pozivamo vas na glazbenu večer gregorijanskih napjeva klanjanja Križu pod naslovom ADORAMUS TE CHRISTE koje izvodi Schola cantorum gregoriana studenata Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u srijedu, 17. travnja 2019. u 19 sati u crkvi sv. Petra (Vlaška 93).

Plakat