Preminuo fra Bruno Pezo, član HMI

2015-07-14-pezoImotski: Fra Bruno Pezo, svećenik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, umro je u ponedjeljak 13. srpnja u 66. godini života, 50. redovništva i 42. svećeništva. Misa zadušnica slavit će se u crkvi Sv. Franje u Imotskom, u srijedu 15. srpnja u 17 sati. Nakon mise obavit će se pokop na groblju Gospe od Anđela u Imotskom. Fra Bruno je rođen 23. studenoga 1948. u Prološcu kraj Imotskoga, od oca Vinka i majke Ive. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju, filozofski studij u Dubrovniku, teološki na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj i diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. U franjevački novicijat stupio je 9. srpnja 1965. na Visovcu. Doživotne zavjete položio je 17. rujna 1971. u Italiji na La Verni. Red đakonata primio je 1. srpnja 1973. u Sinju, a za svećenika je zaređen 29. lipnja 1974. u Imotskom.

Mladu misu proslavio je u rodnom mjestu 21. srpnja iste godine. Nakon svećeničkoga ređenja fra Bruno je najprije godinu dana bio kateheta i župni vikar u župi Gospe od zdravlja u Splitu na Dobromu. Zatim ga je Uprava Provincije poslala na studij klasičnih jezika u Rim. U Rimu je 19. lipnja 1978. na Salezijani, položio magisterij, a doktorirao je 23. listopada 1980., iz kršćanske i klasične književnosti na temu: De vita et operibus Iacobi Bunić, i postigao titulu: doktor klasične filologije - doctor philologiae classicae. Od školske godine 1980./1981., fra Bruno je punih 33 godine, na Franjevačkoj gimnaziji predavao grčki i latinski jezik. Od školske godine 1982./1983. do godine 1984./1985. bio je i ravnatelj Gimnazije. Uz obrazovnu djelatnost obnašao je različite službe koje mu je povjerila Provincija; tako je bio član Vijeća za odgoj i obrazovanje, član Svećeničkoga vijeća Splitsko-makarske nadbiskupije, definitor, tajnik za Odgoj i obrazovanje, član Komisije za pravdu i mir, član Komisije za teološku i pastoralnu izobrazbu, član Komisije za trajnu franjevačku formaciju, voditelj Trajne formacije, član Vijeća za formaciju i studij. Uz svakodnevnu pripremu i održavanje školskoga plana i programa, fra Bruno je ostao vjeran knjizi i spisateljskoj djelatnosti. Često je sudjelovao na međunarodnim znanstvenim simpozijima, osobito kao član Hrvatskoga marijološkog instituta, kao i na znanstvenim skupovima u prigodnim provincijskim, samostanskim ili župnim obljetnicama, pisao u mnogim zbornicima, časopisima, kao u Zbornik Kačić, i župnim listovima. Tako je napisao prigodne knjige, uglavnom o rodnom kraju, objavljivao u različitim zbornicima, priredio molitvenik zaštitniku Prološca - Molitvenik sv. Mihovila, Proložac, 2013. (IKA)