O HMI-u na međunarodnom skupu Marijanska ikonografija na istoku i zapadu"

m-naslovnaU organizaciji Centra za ikonografske studije Filozofskog fakulteta u Rijeci i Studija teologije u Rijeci započeo je 2. lipnja 2016. na sveučilišnom kampusu u Rijeci deseti međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija. Tema skupa, koji se održava na talijanskome i engleskome jeziku, je Marijanska ikonografija na istoku i zapadu. U suorganizaciji skupa sudjelovalo jejoš nekoliko europskih institucija: Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Tessaliji i papinsko sveučilište Gregoriana u Rimu.

 

Kako je tema skupa mariološka, na prijedlog izv. prof. dr. sc. Nele Gašpar, skup je pozdravio i prof. dr. sc. Ivan Karlić te predstavio nastanak, ciljeve i znanstveno-istraživački rad Hrvatskoga mariološkoga instituta. Istaknuo je da je prvenstveni cilj Instituta produbljivanje i aktualizacija mariološkoga nauka u kulturnom, teološkom i pastoralnome kontekstu današnjice. Unutar toga okvira, HMI organizira znanstvene kongrese i studijske dane, organizira i vodi znanstvene projekte, objavljuje zbornike radova, organizira pastoralne programe za marijanska svetišta, promovira ekumensku dimenziju mariologije kao i međureligijski dijalog. Također je naglasio da je HMI do sada sudjelovao na deset međunarodnih i organizirao dvanaest nacionalnih mariološko-marijanskih kongresa te objavio 18 zbornika radova s tih skupova. Nakon što je predstavio predstojeće projekte, prof. Karlić je zaključio: „Zasigurno ima još mnogo drugih zadaća pred nama. No, znajući da se članovi HMI-a ne boje rada i odgovornosti, siguran sam da ćemo uspjeti realizirati naše planove, želeći tako doprinijeti hrvatskoj (i europskoj) teološkoj i kulturnoj baštini vezanoj za Blaženu djevicu Mariju i mariologiju.“

Na skupu je održala predavanje na temu „Mater misericordiae“ izv. prof. dr. sc. Nela Gašpar, koja sudjeluje već deset godina u organizaciji međunarodnoga skupa ikonografskih studija. Naglasila je da seu „najkrvavijem stoljeću u povijesti“ čovječanstvo okreće Majci milosrđa koja otkriva majčinsko i supatničko Božje lice. U srcu je sačuvala Božje milosrđe u savršenom skladu sa svojim Sinom Isusom. Govoreći o ikonama Marije, kazala je da one imaju svoje mjesto u dogmatskom ciklusu ikonografije i vjernicima na različite načine predlažu marijanski nauk. Objasnila je ikonu Eleusa kojaznači nježna, milosrdna te u središte stavlja osjećaj koji povezuje majku i Sina. U drugome dijelu predavanja, prof. Gašpar je izložila teološke dimenzije te specifične ikone.

Na skupu ikonografskih studija, koji završava u subotu 3. lipnja, sudjeluje 39 međunarodnih znanstvenika koji će raspraviti pitanja vezana uz područje ikonografije i ikonologije u okviru interdisciplinarnog pristupa, iz perspektive djela koja se odnose na mariološke teme.

S. Valerija Kovač

 

 

m-2

 

m-3