„Fatimski događaj sto godina poslije. Povijest, poruka i aktualnost“

2016-08-27-fatima„24. međunarodni mariološko-marijanski kongres, koji će se održati od 6. do 11. rujna 2016. na temu Fatimski događaj sto godina poslije. Povijest, poruka i aktualnost pod predsjedanjem posebnoga izaslanika Svetoga oca, dio je inicijativa koje je predložilo Fatimsko svetište za proslavu prvoga stoljeća ukazanja u Fatimi. Cilj kongresa, na kojem će sudjelovati ljubitelji mariologije kao i stručnjaci iz različitih krajeva svijeta, eminentno je znanstveni. Ako će se, s jedne strane, predstaviti i diskutirati rezultati temeljitog, kritičkog i osuvremenjenog proučavanja dokumentacije bitne za povijest mariofanskog događaja u Fatimi, s druge strane nastojati će se ocrtati daljnji smjerovi produbljivanja jedne poruke, koja zbog svojih zgusnutih sadržaja, predstavlja „proroštvo“ puno nade za Crkvu, čovječanstvo i suvremeni svijet. Taj intenzivni rad interpretacije, suočavanja i aktualizacije bit će vođen u svijetlu i na temelju bilo predavanja koja će održati različiti stručnjaci za vrijeme generalnih zasjedanja, bilo doprinosa rada u skupinama, koje su organizirane prema različitim jezičnim pripadnostima.

 

Uz bok potpuno mariološkoj i znanstvenoj komponenti Kongresa stavlja se i ona vlastito marijanska: uz liturgijska slavlja otvaranja i zatvaranja, u programu su predviđeni, uz svakodnevno misno slavlje, različiti momenti molitve u skladu s duhovnim životom samoga Svetišta.“

Tim riječima opisan je sadržaj i cilj 24. međunarodnoga mariološko-marijanskoga kongresa u Fatimi, na službenom mrežnome portalu, na kojima se mogu doznati i detaljnije informacije: http://pami.fatima.pt/it/

Program kongresa u Fatimi možete vidjeti ovdje

Među 17 prijavljenih jezičnih skupina i marioloških društava, na Kongresu u Fatimi sudjelovat će svojim izlaganjima u radionicama i članovi Hrvatskoga mariološkoga instituta KBF-a u Zagrebu:

Prof. dr. sc. Ivan Karlić, OFMConv.        

Eshatološki sadržaj fatimskih poruka
Il contenuto escatologico del messaggio di Fatima
The Eschatological Content of the Message of Fatima

Dr. sc. Josip Šimić, OFM

Fatima – sto godina poslije. Fatimska i druga ukazanja i govor o kraju vremena: povijesno-teološka i fenomenološko-antropološka analiza
Fatima - cento anni dopo. Le apparizioni di Fatima ed altre apparizioni mariane ed il discorso sulla fine del tempo: un analisi storico-teologica e fenomenologico-antropologica
Fatima – a Hundred Years After. The Apparitions of Fatima and other Marian Apparitions and the Discourse of the End of Time: a Historical-Teological and Phenomenological-Anthropological Analysis

Doc. dr. sc. s. Valerija Kovač

Povijest i eshatologija u fatimskoj poruci               
Storia ed escatologia nel messaggio di Fatima
History and Eschatology in the Message of Fatima

Doc. dr. sc. s. Marija Pehar

Pobožnost Srcu Marijinu – interpretacija i aktualizacija u svjetlu koncilske mariologije
La devozione al Sacro Cuore di Maria – interpretazione ed attualizzazione alla luce di mariologia conciliare
The Devotion to the Sacred Heart of Mary – An Interpretation and Actualization in the Light of the Mariology of Vatican II

Prof. dr. sc. Manda Svirac

Poruka iz Fatime i Božji dar čovječanstvu preko djece
Il messaggio di Fatima e il dono di Dio all'umanità attraverso i bambini
The Message of Fatima and the Gift of God to the Humanity through the Children

Dr. sc. Anto Barišić, OFMCap

Gospa fatimska u teologiji sv. Ivana Pavla II.
La Madonna di Fatima nella teologia di santo papa Giovanni Paolo II.
Our Lady of Fatima in the Theology of Saint Pope John Paul II.

Doc. dr. sc. Andrea Filić – dr. sc. Vanda Kraft Soić

Fatima u kontekstu mariologije Renéa Laurentina /
Fatima nel contesto della mariologia di René Laurentin /
Fatima in the Context of René Laurentin's Mariology

Petar Lubina, OFM

Aktualnost fatimske poruke u crkvama Gospe Fatimske u Hrvatskoj
L'attualità del messaggio di Fatima nelle chiese dedicate alla Madonna di Fatima in Croazia
The Actuality of the Message of Fatima in the Churches Devoted to Our Lady of Fatima in Croatia

Dr. sc. Ana Begić, OP

Gospa Fatimska kod izabranih hrvatskih teologa
Madonna di Fatima negli scritti di alcuni teologi croati
Our Lady of Fatima in the Writings of the Selected Croatian Theologians

Tomislav Filić, dipl. theol.

Gospa Fatimska u propovijedima izabranih franjevačkih propovjednika 
Madonna di Fatima nelle omelie di predicatori francescani scelti
Our Lady of Fatima in the Homilies of the Selected Franciscan Preachers

 

S. Valerija Kovač