HMI

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 HRVATSKI MARIOLOŠKI INSTITUT

 

 

Adresa: Vlaška 38, 10 001 Zagreb, p.p. 432, tel./fax: (01) 48 14 704
Predstojnik: Dr. sc. Ivan Karlić
Zamjenik predstojnika : Mons. Vlado Košić
Tajnik: Dr. sc. Valerija Kovač
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručni kolegij: Dr. sc. Ivan Karlić, mons. dr. sc. Vlado Košić, mons. Lovro Cindori, fra Petar Lubina, Tomislav Filić, dr. sc. Nela Gašpar, dr. sc. Katarina Koprek, dr. sc. Ivan Bodrožić, dr. sc. Marija Pehar, dr. sc. Valerija Kovač.

 

Svrha Hrvatskoga mariološkog instituta (HMI) je promicati i ostvarivati znanstveno proučavanje kako povijesno-kritičkih tako spekulativno-teoloških problema o presvetoj Bogorodici, Blaženoj Djevici Mariji unutar misterija Krista i Crkve, vodeći pritom posebno računa o prošlosti i sadašnjosti Katoličke crkve i kršćanske vjere u Hrvatskoj.

Isto tako mu je svrha promicati autentično štovanje Blažene Djevice Marije, posebno u našim krajevima. Pritom stalno ima pred očima ekumensku dimenziju marijanske teologije, posebno u odnosu prema istočnom pravoslavlju i o sličnoj dimenziji u odnosu prema islamu.

_____________________________

 

Povijesni osvrt

 

Među hrvatskim teolozima, koji su sudjelovali u radu VI. međunarodnoga mariološkoga kongresa u Zagrebu od 6.-12. kolovoza 1971., nastala je zamisao da se na hrvatskome jezičnom području osnuje Mariološko društvo ili slično tijelo, kakvo već postoje i djeluju unutar drugih naroda s dugom i časnom katoličkom tradicijom.

Predložena je za to inicijativa Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu kao najvišoj katoličkoj znanstveno-teološkoj ustanovi hrvatskog naroda, što je Fakultetsko vijeće prihvatilo 6. prosinca 1971. u smislu svog Statuta.

Na inicijativnom sastanku, 15. prosinca 1971. dogovoreni su opći obrisi Hrvatskoga mariološkog instituta te izabran Inicijativni odbor, koji je izradio nacrt Pravilnika, prihvaćen na osnivačkom saboru 9. ožujka 1974., a u skladu s njim izabrano je privremeno Vijeće.

Pravilnik je prihvatilo Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 20. svibnja 1974. na redovitoj sjednici, a Veliki kancelar Fakulteta ga je potvrdio.

Odmah po osnutku, Hrvatski mariološki institut uključio se svojom jezičnom sekcijom u rad međunarodnih mariološko-marijanskih kongresa u Rimu (1975.), Zaragozi (1979.), na Malti (1983. ), u Kevelaeru (1987.), Huelvi (1992.), Czestochowi (1996.), Rimu (2000. i 2004.) i Lurdu (2008.), koje organizira Papinska međunarodna marijanska akademija sa sjedi¹tem u Rimu.

Institut je organizirao nacionalne znanstvene simpozije u Splitu (1976.), Mariji Bistrici (1981.), Zagrebu i Mariji Bistrici (1984.), Zagrebu (1988.), na Trsatu (1990.), u Mariji Bistrici (1998.), Splitu (2002.), Ðakovu i Aljmašu (2005.), Dubrovniku (2007.) i Oštarijama (2010.), na koje je okupio stručnjake s različitih područja znanosti i obradio brojna marijanska pitanja s hrvatskog područja.

Prouke iznesene na tim znanstvenim skupovima objavljene su u zasebnim zbornicima, a one s međunarodnih kongresa u nizu svojih zbornika kongresnih radova tiskala je k tome i na jednome od stranih jezika Papinska međunarodna marijanska akademija, čime je omogućila i stranim stručnjacima uvid u hrvatsku marijansku baštinu.

Hrvatski mariološki institut neprekinuto je od osnutka pa do danas organizirao i izvodio znanstveno-istraživački i visokostručni rad o mariološkim temama iz područja teoloških disciplina.

Fakultetsko je vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu statutarnom odredbom (usp. Statut KBF-a, čl. 17) dana 8. srpnja 2011. uskladilo djelovanje Hrvatskog mariološkog instituta s civilnim i crkvenim propisima.

 

pdf

Dr. Adalbert REBIĆ, Hrvatski mariološki institut pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Pet godina postojanja i rada.