U utorak, 21. svibnja 2019. godine, s početkom u 13.30 sati u seminaru I (soba 206) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Teološko-pastoralne perspektive portala Bitno.net Nenada Palca, dipl. teol. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić, predsjednica; prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, mentorica-članica i izv. prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović, članica.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na VI. redovitoj sjednici, održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, pod točkom V/3 Dnevnoga reda.

PLAKAT