Dies theologicus

Katolički bogoslovni fakultet & „Microsoft Teams“ platforma Za sudjelovanje, potrebno se prijaviti na e-mail: medjunarodna.suradnja@kbf.unizg.hr

XV. Dies theologicus - PROGRAM XV. Dies theologicus - Obavijest Dekana o načinu održavanja nastave