U sklopu Orguljskog festivala “Sonus caelestis” na orguljama zagrebačke katedrale u nedjelju, 23. lipnja 2019. godine u 16,45 sati nastupit će Ana Lisičak, univ. bacc. art. Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Plakat