Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad. god. 2017./2018.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/
Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove (na KBF-u je to kolegica Željka Vakula).  
Rok za prijavu na Natječaj je petak 4. svibnja 2018. do 16.00 sati.

Natječaj i Pravilnik koji se nalaze u privitku također možete naći na web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na poveznici http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

 

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade ak. god. 2017./2018.

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade – pročišćeni tekst