U utorak, 21. lipnja 2016. godine, u 10.00 sati u dvorani I. (014) održat će se javna obrana pisanoga licencijatskog rada Žrtva i „kultura spomena“ u teološkom promišljanju Josepha Ratzingera-Benedikta XVI., Danijela Rajića, dipl. teol., pred Povjerenstvom.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je na VIII. redovitoj sjednici, održanoj dana 27. svibnja 2016. godine pod točkom V/3 Dnevnoga reda Povjerenstvo za obranu licencijatskog rada u sastavu: doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač, predsjednica; izv. prof. dr. sc. Veronika s. Nela Gašpar, mentorica-članica; dr. sc. Davor Šimunec, član.