Organizatori: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Institut za crkvenu glazbu
                        Dominikanski samostan Bol

Pokrovitelji: Hvarska biskupija                   
                      Centar za kulturu Bol

Predavači:     nastavnici Instituta za crkvenu glazbu KBF-a:
                       prof. art mo. Miroslav Martinjak, izv. prof. art. Elizabeta Zalović, izv. prof. art. Mirta Kudrna
                       vanjski suradnici:
                       Vinko Karmelić, mag. mus. i Ivan Šćepanović, mag. mus.

Orguljaška škola osmišljena je kao izvannastavna aktivnost za studente Instituta za crkvenu glazbu KBF-a i srodnih visokoškolskih učilišta kao i za crkvene glazbenike i učenike, posebno s otoka Brača, Hvara i Visa kojih nemali broj svira orgulje.

Otok Brač izabran je kao mjesto održavanja Škole zbog velikog broja vrijednih i različitih orgulja (koje planiramo većinu vidjeti) na relativno malom prostoru.

Od Samostana smo u ovom zajedničkom projektu dobili dopuštenje korištenja orgulja u samostanskoj crkvi za vrijeme trajanja Orguljaške škole i jedne od dvorana u Samostanu za potrebe predavanja. Za vrijeme trajanja Orguljaške škole organizirat ćemo i dva koncerta u samostanskoj crkvi Gospe od milosrđa na kojima će nastupiti polaznici Škole i predavači.

U planovima nam je, ako ovaj projekt zaživi, organizacija Međunarodne orguljaške škole već 2021. godine s eminentnim europskim glazbenicima za domaće i strane studente i učenike.

Smatramo da je takva inicijativa važna za kvalitetnije obrazovanje prvenstveno crkvenih glazbenika te ima svoj pozitivni učinak i na lokalnu zajednicu, posebno u osvješćivanju za vrijednost iznimnih kulturnih i materijalnih dobara s kojima raspolaže, u odgoju kulturno angažiranih mladih naraštaja i razvijanju ljubavi prema umjetnosti kod djece i mladih.

Majstorski tečajevi i koncerti održavat će se u samostanskoj crkvi Gospe od Milosrđa, a predavanja u dvorani Samostana.

Smještaj polaznika: Hostel Bol u blizini Samostana
Cijena: 500 kn za 4 noćenja (na prijavnici označiti potrebu smještaja)
Kotizacija: 200 kn
(uplatiti na žiro račun Fakulteta IBAN br. HR732360000 – 1101358687 – poziv na broj 14420 do 3. travnja 2020.)

Obrazac prijave poslati zajedno sa dokazom o uplati kotizacije na e-poštu icg@kbf.unizg.hr.
Sve informacije kao i materijali za prijavu polaznika:
icg@kbf.unizg.hr, www.kbf.unizg.hr, 091/57 47 523 ili 091/50 67 094.

Plakat

Raspored aktivnosti