U sklopu Orguljskog festivala “Sonus caelestis” na orguljama zagrebačke katedrale u nedjelju, 7. srpnja 2019. godine u 16,45 sati nastupit će Ivan Šćepanović, univ. bacc. art. s Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Plakat