1. Maturanti i pristupnici koji su Državnu maturu položili nakon 2010. godine

2. Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine i pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske

Pristupnici za studij Crkvena glazba koji su četverogodišnju srednju školu završili prije uvođenja Državne mature 2010. godine ili su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nemaju obvezu polaganja Državne mature, ali se moraju prijaviti (evidentirati) u sustavu Državne mature Postani student i prijaviti se u Tajništvo Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta za postupak provjere posebnih sposobnosti iz predmeta: Solfeggio, Teorija glazbe, Harmonija, Harmonija na glasoviru, Glasovir/Orgulje

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno se obratite Tajništvu Instituta za crkvenu glazbu:

  • tajnica: Branka s. Branimira Bedeničić, dipl. oec.
  • tel. 01/2117 628
  • e-mail:  icg@kbf.unizg.hr