Ime: Davor

Prezime: Šimunec

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: dav.simun@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 1 483 02 41

CROSBI: Davor Šimunec

Životopis:

Rođen je 18. rujna 1970. u Velikoj Britaniji. Nakon povratka u Hrvatsku, pohađao je osnovnu i srednju školu. Nakon završene srednje elektrotehničke škole, 1992. godine je upisao jednopredmetni studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji je završio 1999. godine. Iste godine upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu da bi 2004. godine diplomirao te nakon dvije godine (2006.) nastavio studirati na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu te upisao postdiplomski studij dogmatske teologije. Nakon dvije godine (2008.), položivši završni ispit i priloživši pritom završni pisani rad, magistrirao je na istom sveučilištu nakon čega je u istoj ustanovi upisao i doktorat (11. prosinca 2009.). Doktorirao je 3. svibnja 2013. s tezom: La concezione cristiana dell’uomo come immagine di Dio e persona nelle sfide dei processi secolarizzanti del mondo contemporaneo. Od tada, radeći kao honorarni suradnik na Katedri dogmatske teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabran je 1. svibnja 2015. na radno mjesto poslijedoktoranda. a 1. veljače 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Nastava:

Filozofsko-teološki studij:

Dogmatska ekleziologija

Studij religijske pedagogije i katehetike:

Dogmatska ekleziologija i mariologija
Sakramenti

Izborni kolegij:

Kršćanska antropologija i sekularizacija

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Promišljanja o čovjeku kao bića dinamičko-dijalektičke napetosti u nekim djelima Romana Guardinija, u: Obnovljeni život, 71 (2016.) 2, 195-206.

Homo simpliciter ili imago Dei. Od područne bio-psiho-socijalne koncentričnosti do ekscentrično-teologalne cjelovitosti čovjeka, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016.) 1, 115-142.

Značenje vremena i povijesti prema Romanu Guardiniju, u: Obnovljeni život, 72 (2017.) 1, 51-62.