Ime: Ruža s. Domagoja

Prezime: Ljubičić

Titula: doc. mr. art.

E-mail adresa: domagojalj@gmail.com

Telefon/mobitel: 098 187 6191

CROSBI: Ruža s. Domagoja Ljubičić

Životopis:

Klanjateljica Krvi Kristove, rođena je 7. svibnja 1957. u Prisoju – Tomislavgrad. Osnovnu i srednju glazbenu školu (smjer glasovir) završila je u Bihaću. Od 1982. do 1984. godine studira na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1984. godine započinje studij crkvene glazbe na Papinskom Institutu za crkvenu glazbu (Pontificium Institutum Musicae Sacrae) u Rimu, gdje 1989. godine završava četverogodišnji studij orgulja (Organo liturgico), a 1990. postiže magisterij u gregorijanskom pjevanju.

Završivši studij, od 1990. godine radi na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije Gregorijansko pjevanje (Psalmodija) i Liturgijsko sviranje.

S mješovitim zborom Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“, 2007. godine snimila je nosač zvuka naziva Psallite Deo nostro, a 2017. godine Hrvatske korizmene popijevke. Organizirala je brojne javne koncerte sa studentima i animirala brojna liturgijska slavlja. Članica je uredničkog vijeća i urednica glazbenog priloga i rubrike Iz glazbenog života biskupija časopisa za crkvenu glazbu „Sveta Cecilija“, gdje sudjeluje u pisanju brojnih članaka.

2007. godine izdaje udžbenik Psalmodija u euharistijskom slavlju i Časoslovu.

Voditeljica je ansambla Pelikan družbe sestara Klanjateljica Krvi Kristove, čiji su brojni nastupi zapaženi u inozemstvu i Hrvatskoj. S ansamblom izdaje 5 nosača zvuka pod nazivima Pelikan, Zdravo Marijo, Pjev otkupljenih, Hrvatske adventske popijevke i Hrvatske korizmene popijevke zajedno s Mješovitim zborom Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osnovala je mješoviti župni zbor u župi Sv. Terezije od Djeteta Isusa u Zagrebu, Miramarska 92, gdje animira sva liturgijska slavlja u župi i održava brojne nastupe zbora. Na 11. natjecanju pjevačkih zborova – Festival pjevačkih zborova – Zagreb 2012. – osvojila je brončanu plaketu.

Prisustvuje raznim Gregorijanskim seminarima za stručno usavršavanje, aktivno sudjeluje u organizaciji i vođenju Gregorijanskih radionica na „Tjednu međunarodnih crkvenih glazbenika“ u organizaciji Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva crkvenih glazbenika.

U 2012. godini izabrana je za predsjednicu Hrvatskog društva crkvenih glazbenika te ponovno izabrana na mandat od tri godine 2015. i 2017. Kao predsjednica uređuje i osmišljava web stranicu Hrvatskog društva crkvenih glazbenika.

Koautor je monografije prigodom 50. obljetnice postojanja Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Zlatna prošlost (Zagreb, 2013.).

Koautor je monografije prigodom 50. obljetnice smrti Matije pl. Ivšića: Život obilježen križem i glazbenom umjetnošću Matija pl. Ivšić (1894.-1963.) (Zagreb, 2015.).

2019. godine izdaje knjigu Melodijska analiza gregorijanskih napjeva misnog Ordinarija.

Nastava:

Studij crkvene glazbe:

Gregorijansko pjevanje – Psalmodija
Vježbe za liturgijska slavlja I, II i III
Sviranje psalama u liturgiji
Dječje popijevke u sv. misi i katehezi

Vodi pripreme studenata za liturgijska slavlja, javne nastupe po raznim crkvama i drugim javnim prikladnim prostorima.

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Musicus et cantor – Gregorijansko pjevanje i monaška tradicija, Abbazia san Benedetto Seregno, 1996., prijevod priručnika s talijanskog, uz odobrenje autora, Zagreb, 2001.

Gregorijanska psalmodija, Zagreb, 2002.

Psalmodija u euharistijskom slavlju i Časoslovu, Zagreb, 2007.

Koautor monografije prigodom 50. obljetnice postojanja Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ KBF-a u Zagrebu naziva Zlatna prošlost. (Zagreb, 2013. godine.).

Koautor monografije prigodom 50. obljetnice smrti Matije pl. Ivšića: Život obilježen križem i glazbenom umjetnošću Matija pl. Ivšić (1894.–1963.). Zagreb 2015.

Popis objavljenih  članaka  u recenziranom  časopisu  „Sv. Cecilija” rubrika Gregorijanika:

Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXIX., Zagreb, 2009., glazbena i tekstualna analiza gregorijanske antifone Spiritus Domini

Sveta Cecilija, br. 3/4. god. LXXVIII., Zagreb, 2009., povijesni razvoj i glazbena analiza gregorijanskih božićnih antifona

Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXX., Zagreb, 2010., povijesni razvoj i glazbena analiza gregorijanskih Antifona Vazmenog Trodnevlja

Sveta Cecilija, br. 3/4. god. LXXX., Zagreb, 2010., Adventske crkvene pučke popijevke

Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXXI., Zagreb, 2011., Korizmene crkvene pučke popijevke

Sveta Cecilija, br. 3/4. god. LXXXII., Zagreb, 2011., Božićne crkvene pučke popijevke

Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXXIII., Zagreb, 2012., Uskrsne crkvene pučke popijevke

Objavljeni članci na web stranicama:

– Povijest gregorijanskog pjevanja:

http://www.redovnistvo.ba/upload/file/povijest_gregorijanskog_pjevanja.pdf
http://www.klanjateljice.hr/klanjateljice-danas/povjerenstvo_liturgiju/2011-10-10/index.pdf

– Časoslov povijesni razvoj:

http://www.klanjateljice.hr/klanjateljice-danas/povjerenstvo_liturgiju/2011-10-30/index.pdf
www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=70

– Povijest crkvene pučke popijevke:

www.klanjateljice.hr/…/index.htm25 lis 2010