Ime: Ruža s. Domagoja

Prezime: Ljubičić

Titula: doc. mr. art.

E-mail adresa: domagojalj@gmail.com

Telefon/mobitel: 098 187 6191

Životopis:

Klanjateljica Krvi Kristove, rođena je 7. svibnja 1957. u Prisoju – Tomislavgrad. Osnovnu i srednju glazbenu školu (smjer glasovir) završila je u Bihaću. Od 1982. do 1984. godine studira na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1984. godine započinje studij crkvene glazbe na Papinskom Institutu za crkvenu glazbu (Pontificium Institutum Musicae Sacrae) u Rimu, gdje 1989. godine završava četverogodišnji studij orgulja (Organo liturgico), a 1990. postiže magisterij u gregorijanskom pjevanju.

Završivši studij, od 1990. godine radi na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije Gregorijansko pjevanje (Psalmodija) i Liturgijsko sviranje.

S mješovitim zborom Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“, 2007. godine snimila je nosač zvuka naziva Psallite Deo nostro, a 2017. godine Hrvatske korizmene popijevke. Organizirala je brojne javne koncerte sa studentima i animirala brojna liturgijska slavlja. Članica je uredničkog vijeća i urednica glazbenog priloga i rubrike Iz glazbenog života biskupija časopisa za crkvenu glazbu „Sveta Cecilija“, gdje sudjeluje u pisanju brojnih članaka.

2007. godine izdaje udžbenik Psalmodija u euharistijskom slavlju i Časoslovu.

Voditeljica je ansambla Pelikan družbe sestara Klanjateljica Krvi Kristove, čiji su brojni nastupi zapaženi u inozemstvu i Hrvatskoj. S ansamblom izdaje 5 nosača zvuka pod nazivima Pelikan, Zdravo Marijo, Pjev otkupljenih, Hrvatske adventske popijevke i Hrvatske korizmene popijevke zajedno s Mješovitim zborom Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osnovala je mješoviti župni zbor u župi Sv. Terezije od Djeteta Isusa u Zagrebu, Miramarska 92, gdje animira sva liturgijska slavlja u župi i održava brojne nastupe zbora. Na 11. natjecanju pjevačkih zborova – Festival pjevačkih zborova – Zagreb 2012. – osvojila je brončanu plaketu.

Prisustvuje raznim Gregorijanskim seminarima za stručno usavršavanje, aktivno sudjeluje u organizaciji i vođenju Gregorijanskih radionica na „Tjednu međunarodnih crkvenih glazbenika“ u organizaciji Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva crkvenih glazbenika.

U 2012. godini izabrana je za predsjednicu Hrvatskog društva crkvenih glazbenika te ponovno izabrana na mandat od tri godine 2015. i 2017. Kao predsjednica uređuje i osmišljava web stranicu Hrvatskog društva crkvenih glazbenika.

Koautor je monografije prigodom 50. obljetnice postojanja Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Zlatna prošlost (Zagreb, 2013.).

Koautor je monografije prigodom 50. obljetnice smrti Matije pl. Ivšića: Život obilježen križem i glazbenom umjetnošću Matija pl. Ivšić (1894.-1963.) (Zagreb, 2015.).

Nastava:

Studij crkvene glazbe:

Gregorijansko pjevanje – Psalmodija
Vježbe za liturgijska slavlja I, II i III
Sviranje psalama u liturgiji
Dječje popijevke u sv. misi i katehezi

Vodi pripreme studenata za liturgijska slavlja, javne nastupe po raznim crkvama i drugim javnim prikladnim prostorima.

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Musicus et cantor – Gregorijansko pjevanje i monaška tradicija, Abbazia san Benedetto Seregno, 1996., prijevod priručnika s talijanskog, uz odobrenje autora, Zagreb, 2001.

Gregorijanska psalmodija, Zagreb, 2002.

Psalmodija u euharistijskom slavlju i Časoslovu, Zagreb, 2007.

GRAUDALE TRIPLEX seu Graduale Romanum Pauli PP. VI cura recognitum & rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis ornatum neumis Laudunensibus (cod. 239) et Sangallensibus (codicum Sangallensis 359 et Einsiedlensis 121) nunc auctum, Solesmis (Abbaye Saint-Pierre), 1979.

Graduale Simplex – In usum minorum Ecclesiarum, Typ. Polygl. Vaticanis, 1967. Antiquae monodiae eruditio – IV. I toni stereotipati della salmodia gregoriana, Roma 2003.

Cantemus Domino Gloriose – Introduzione al canto gregoriano, Cremona 2003.

Glazba i bogoslužje. Uvod u crkvenu glazbu.  Split 2009.

Rimski misal – Opća uredba; iz trećega tipskog izdanja. Prerađen prema odluci Svetoga ekumenskoga sabora drugoga vatikanskog, objavljen vlašću pape Pavla VI., preuređen brigom pape Ivana Pavla II., Zagreb 2004.

Koautor monografije prigodom 50. obljetnice postojanja Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ KBF-a u Zagrebu naziva Zlatna prošlost. (Zagreb, 2013. godine.).

Koautor monografije prigodom 50. obljetnice smrti Matije pl. Ivšića: Život obilježen križem i glazbenom umjetnošću Matija pl. Ivšić (1894.–1963.). Zagreb 2015.

Popis objavljenih  članaka  u recenziranom  časopisu  „Sv. Cecilija” rubrika Gregorijanika:

Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXIX., Zagreb, 2009., glazbena i tekstualna analiza gregorijanske antifone Spiritus Domini

Sveta Cecilija, br. 3/4. god. LXXVIII., Zagreb, 2009., povijesni razvoj i glazbena analiza gregorijanskih božićnih antifona

Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXX., Zagreb, 2010., povijesni razvoj i glazbena analiza gregorijanskih Antifona Vazmenog Trodnevlja

Sveta Cecilija, br. 3/4. god. LXXX., Zagreb, 2010., Adventske crkvene pučke popijevke

Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXXI., Zagreb, 2011., Korizmene crkvene pučke popijevke

Sveta Cecilija, br. 3/4. god. LXXXII., Zagreb, 2011., Božićne crkvene pučke popijevke

Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXXIII., Zagreb, 2012., Uskrsne crkvene pučke popijevke

Objavljeni članci na web stranicama:

– Povijest gregorijanskog pjevanja:

http://www.redovnistvo.ba/upload/file/povijest_gregorijanskog_pjevanja.pdf
http://www.klanjateljice.hr/klanjateljice-danas/povjerenstvo_liturgiju/2011-10-10/index.pdf

– Časoslov povijesni razvoj:

http://www.klanjateljice.hr/klanjateljice-danas/povjerenstvo_liturgiju/2011-10-30/index.pdf
www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=70

– Povijest crkvene pučke popijevke:

www.klanjateljice.hr/…/index.htm25 lis 2010