Ime: Ruža s. Domagoja

Prezime: Ljubičić

Titula: izv. prof. mr. art.

E-mail adresa: domagojalj@gmail.com

Telefon/mobitel: 098/1876-191

CROSBI: Ruža s. Domagoja Ljubičić

Životopis:

Rođena 7. svibnja 1957. u Prisoju – Tomislavgrad. Osnovnu i srednju glazbenu školu, smjer glasovir, završila je u Bihaću. Od 1982. do 1984. godine studira na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1984. započinje studij crkvene glazbe na Papinskom Institutu za crkvenu glazbu (Pontificium Institutum Musicae Sacrae) u Rimu, gdje 1989. godine završava četverogodišnji studij orgulja (Organo liturgico), a 1990. postiže naslov Organista da Chiesa (VII/1) – crkveni orguljaš, a 1990. postiže stupanj magisterija u gregorijanskom pjevanju (VII/2).

Godine 1990. počinje raditi na Institutu za crkvenu glazbu Albe Vidaković Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje i sada predaje kolegije Gregorijansko pjevanje – Psalmodija, Vježbe za liturgijska slavlja, Sviranje psalama u liturgiji Dječje popijevke u sv. misi i katehezi. Voditeljica je priprema studenata za liturgijsko-glazbena slavlja, javne nastupe  u mnogim crkvama i drugim kulturno-javnim prostorima. 

Sudjelovala je u prijevodu priručne literature Musicus et cantor – Gregorijansko pjevanje i monaška tradicija B. Baroffia. Abbazia san Benedetto Seregno, 1996., Zagreb, 2001.

Kao producentica 2007. godine s mješovitim zborom Instituta za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” snimila nosač zvuka pod nazivom Psallite Deo nostro. Iste godine 2007. izdaje udžbenik Psalmodija u euharistijskom slavlju Časosolovu. 

Voditeljica je ansambla Pelikan Družbe sestara Klanjateljica Krvi Kristove, čiji su brojni nastupi zapaženi u tuzemstvu i inozemstvu. S ansamblom izdaje 5 nosača zvuka pod nazivima: Pelikan, Zdravo Marijo, Pjev otkupljenih, Hrvatske adventske popijevke. Godine 2017. izdaje Hrvatske korizmene popijevke zajedno s Mješovitim zborom Instituta za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Osnivateljica je mješovitog zbora u Župi sv. Terezije od Djeteta Isusa u Zagrebu, Miramarska cesta 92, gdje vodi i animira liturgijsko-glazbena slavlja te organizira i vodi brojne javne nastupe zbora.

Na 11. natjecanju pjevačkih zborova “Festival pjevačkih zborova – Zagreb 2012.”, osvaja brončanu plaketu.

Za predsjednicu udruge Hrvatskog društva crkvenih glazbenika (HDCG) izabrana je 2012. te ponovno na još tri mandata: 2015., 2017. i 2020.

Koautorica je monografije prigodom 50. obljetnice postojanja Instituta za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Zlatna prošlost (Zagreb, 2013.)

Suurednica je i suautorica monografije Život obilježen križem i glazbenom umjetnošću Matija pl. Ivšić, 189. – 1963. (Zagreb, 2014.)

Autorica je knjige Melodijska analiza gregorijanskih napjeva misnog Ordinarija, Zagreb, 2019. (misni ordinarij I.-XVIII.).

Članica je uredničkog vijeća časopisa za sakralnu glazbu Sveta Cecilija, Zagreb, urednica glazbenog priloga i rubrike Iz glazbenog života biskupija. U navedenom časopisu u rubrici Gregorijanika objavila je više stručnih članaka. 

Popis objavljenih članaka u časopisu za sakralnu glazbu Sv. Cecilija, rubrika Gregorijanika:

– Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXIX., 44-46., Zagreb, 2009., glazbena i tekstualna analiza gregorijanske antifone Spiritus Domini;

Sveta Cecilija, br. 3/4. god. LXXVIII., 49-53., Zagreb, 2009., Božićne antifone;

-Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXX., 39-49., Zagreb, 2010., Vazmeno trodnevlje;

Sveta Cecilija, br. 3/4. god. LXXX., 3-10., Zagreb, 2010., Adventske crkvene pučke popijevke;

Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXXI., 35-40., Zagreb, 2011., Božićne crkvene pučke popijevke;

Sveta Cecilija, br. 3/4. god. LXXXII., 9-14., Zagreb, 2011., Božićne crkvene pučke popijevke;

Sveta Cecilija, br. 1/2. god. LXXXIII., 13-16., Zagreb, 2012. Uskrsne pučke popijevke. 

Članci objavljeni na raznim web stranicama:

1. Povijest crkvene pučke popijevke;

2. Hrvatske crkvene pučke popijevke;

3. Povijest gregorijanskog pjevanja;

4. Pučke crkvene popijevke;

5. Časoslov.

Objavljeni znanstveni radovi:

Musicus et cantor – Gregorijansko pjevanje i monaška tradicija, Abbazia san Benedetto Seregno, 1996., prijevod priručnika s talijanskog, uz odobrenje autora, Zagreb, 2001.

Psalmodija u euharistijskom slavlju i Časoslovu, Zagreb, 2007.

Koautor monografije prigodom 50. obljetnice postojanja Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ KBF-a u Zagrebu pod nazivom Zlatna prošlost. (Zagreb, 2013.)

Suurednica je i suautorica monografije Život obilježen križem i glazbenom umjetnošću Matija pl. Ivšić, 1894.-1963. (Zagreb, 2014.)

Autorica je knjige Melodijska analiza gregorijanskih napjeva misnog Ordinarija, Zagreb, 2019. (misni ordinarij I.-XVIII.).

Nastava:

  1. Studij crkvene glazbe
  2. Gregorijansko pjevanje – Psalmodija I
  3. Vježba za liturgijska slavlja II, III i IV
  4. Sviranje psalama u liturgiji
  5. Dječje popijevke u sv. misi i katehezi
  6. Voditeljica je priprema studenata za liturgijsko-glazbena slavlja, javne nastupe u mnogim crkvama i drugim kulturno-javnim prostorima.