Ime: Viktorija

Prezime: Čop

Titula: izv. prof. art.

e-mail adresa: viktorijacop@gmail.com

CROSBI: Viktorija Čop

Životopis:

Rođena je 13. rujna 1979. godine u Zagrebu. Studij kompozicije te studij teorijskih glazbenih predmeta diplomirala je 2003. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Željka Brkanovića uz stipendiju Zagrebačke županije.

Postdiplomski magisterijski studij iz kompozicije na Faculty of Music u Utrechtu u Nizozemskoj (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) završila je 2005. godine uz Huygens stipendiju koju dodjeljuje Nuffic – nizozemska organizacija za međunarodnu suradnju u visokom školstvu.

Za svoj umjetnički rad primila je više nagrada i priznanja među kojima su 1. nagrade za kompoziciju (Europski dom Zagreb, 1998. i 1999., Bonn, 1998., Strassbourg, 1999.) 3. nagrada za skladbe »Out of Mind« za solo flautu i »Per quatro mani« za bas klarinet i klavir (Reichenau, Austrija, 2001.), Rektorova nagrada za orkestralnu skladbu »Sjene potonulih boja« (2003.), nagrada Fonda Stjepan Šulek za skladateljsko djelo u 2007. godini, za orkestralnu skladbu »Adieu«, te nagrada Fonda Rudolf i Margita Matz (2010.).

Usavršavala se na različitim seminarima: u Grožnjanu (prof. Manana Kandelaki – Moskva), na Visu (prof. Nina Kogan – Moskva), na Hvaru (prof. Irina Verchinina – Moskva), u Dubrovniku na 5. Eptinoj pijanističkoj školi (prof. Alberto Portugheses – Argentina, Alfons Kontarsky – Njemačka, Nadia Lasserson – London, Frank Martin – London); II. međunarodni festival glazbe, Fivizzano – Italija; međunarodna ljetna škola kompozicije “Prag – Beč –  Budimpešta“ u Reichenau, Austrija (prof. Urbanner).

U dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu održan je 2008. godine njezin autorski koncert, a u 2012. godini izdan autorski nosač zvuka »Musical moments« ujedno nominiran za diskografsku nagradu Porin u kategoriji klasične glazbe, najbolji album godine. U opusu bilježi tridesetsedam skladbi za orkestar, komorne ansamble i sastave, te elektroniku. Njezine skladbe izvode brojni solisti i ansambli. Svojim kompozicijama prisutna je kako u Hrvatskoj na najvećim festivalima glazbe (Muzički Biennale Zagreb, Međunarodna tribina u Opatiji), tako i u inozemstvu (Austrija, Bugarska, Francuska, Portugal, Nizozemska, Kanada, USA, Japan, Island). Na natječaju ISCM-a (Međunarodnog društva za suvremenu glazbu) 2015. godine, njena skladba Makapaka (za klavir) izabrana je za hrvatskog predstavnika na festivalu World music days 2016. (Svjetski dani glazbe) u Tongyeongu u Južnoj Koreji.

Uz skladanje, zadnjih je godina angažirana i kao glazbeni voditelj televizijskog snimanja koncerata klasične glazbe za HRT – Glazbena proizvodnja te kao suradnik-notograf, urednik i redaktor u notnom izdavaštvu pri Muzičkom informativnom centru (MIC) u Zagrebu, tvrtki Cantus d.o.o. te izdavačkoj kući Donemus (MuziekGroep Nederland) u Nizozemskoj.

Nakon članstva u Hrvatskoj zajednici slobodnih umjetnika (2006. – 2010.) bavi se i pedagoškim radom; u početku kao asistentica na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (Sveučilište J. J. Strossmayera), a od 2010. kao docentica na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nastava:

Studij crkvene glazbe (Institut za crkvenu glazbu):

Harmonija (I i II)
Harmonija na klaviru (I i II)
Analitička harmonija
Polifona kompozicija (I i II)

Izdani radovi (tiskane partiture):

  1. Makapaka (za klavir), Muzički informativni centar – Zagreb (2008.); tiskana je za EPTINO međunarodno klavirsko natjecanje u Osijeku;
  2. Mozaik (za obou i klavir), Donemus, Muziek Centrum Nederland (2009.);
  3. Gravitacije (za bas klarinet i gudački kvartet), naklada izdavačke kuće Cantus d.o.o. / HDS – Croatica (2010.)

Djela:

– ORKESTRALNA:

Vivos, za gudački orkestar, klavir i timpane, 2000.;
Sjene potonulih boja, za simfonijski orkestar, 2003.;
Imagine, za orkestar flauta i klavir, 2005.;
Adieu, za simfonijski orkestar, 2007.;
Pulsations, za komorni orkestar, 2008.

– KOMORNA:

Duo, za violinu i violončelo, 2000.;
Per quattro mani, za bas klarinet i klavir, 2001.;
Trio, za obou, klarinet i fagot, 2001.;
Strip kvintet, za flautu, obou, klarinet, rog i fagot, 2001.;
Tri slike, za kvintet limenih puhača, 2002.;
Musical boxes, za trompetu, saksofon, vibrafon i klavir, 2003.;
Butterfly, za alt blok flautu, violu, čembalo, elektronsku vrpcu i živu elektroniku, 2004.;
Cantus, za flautu i klavir, 2005.;
Two musical boxes, za alt saksofon, sopran saksofon, vibrafon i klavir, 2005.;
Mozaik, za obou i klavir, 2006.;
Ninky nonk, za blok flautu i orgulje 2008.;
Žarko crveni odsjaj na zapadu, Gordanov alter ego, Sunce žarko obasjava tvoje rame – (Tri minijature za fagot i saksofone), 2008.;
Atraktor, za fagot i gudački kvartet, 2008.;
disPLAY, za sopran, violinu, violončelo, klavir i harmoniku, 2009.;
Gravitacije, za bas klarinet i gudački kvartet, 2009.;
Rotatoria, za violinu, violončelo i klavir, 2009.;
Pogled sa zvonika (Ciklus Karneval) za dva klavira i udaraljke, 2011.;
a1, za gudački kvartet, 2011.;
Krajolik napuštenih ogledala, za puhački trio i harfu, 2014.;
Svileni pokret, za klarinet, violinu, violončelo i klavir, 2014.;
Taba, za flautu, klarinet, violinu, violu, violončelo, klavir, harfu i udaraljke, 2015.;
Klank i Bobl, za alt blok flautu i čembalo, 2015.

– KLAVIRSKA:

Sette charatteristiche figure (Sedam karakternih slika), 1998.;
Musical moments, 2005.;
Makapaka, 2008.

– SOLISTIČKA:

Out of mind, za solo flautu, 2001.;
Elements, za marimbu i obligatne udaraljke, 2014.

– ZBORSKA:

Mur bur, za mješoviti zbor, 2014.;
Bur, za dječji zbor, 2015.

– ELEKTRONSKA:

Gamma Rays, elektronička vrpca / scenska glazba za kazališnu grupu Penso+, 2001.

– SCENSKA:

Scenska glazba za plesnu predstavu MORE, 2009.

– FILMSKA:

Arheo29, glazba za eksperimentalni film Vladislava Kneževića, 2010.