Ime: Jasna

Prezime: Šego

Titula: izv. prof. dr. sc.

e-mail adresa: jasna_sego@hotmail.com

Telefon/mobitel: 

CROSBI: Jasna Šego

Google Scholar

Životopis:

Rođena je 20. listopada 1964. godine u Slavonskom Brodu. U rodnom je gradu završila osnovnu i srednju školu. Hrvatski jezik i književnost diplomirala je 1988. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirala 2000. godine temom „Interkulturalnost tetralogije Irene Vrkljan: Svila, škare, Marina ili o biografiji, Berlinski rukopis, Dora, ove jeseni“ te doktorirala 2009. godine temom „Ženski lik u hrvatskom romanu 19. stoljeća“. Na Institutu za teološku kulturu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stekla je zvanje teologinje 2004. godine.

Kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti radila je u Gimnaziji Matije Mesića u Slavonskom Brodu (od 1991. do 1995.), u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (od 1995. do 1996.), Ženskoj općoj gimnaziji Družbe sestara milosrdnica u Zagrebu (od 1996. do 1997. i od 1999. do 2001.), u Aucklandu na Novome Zelandu (od 1989. do 1990.) te na Odsjeku slavistike Sveučilišta u Torontu (od 1997. do 1999.), na kojemu je radila i kao lektorica.

Na Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je u od 4. listopada 2001. Honorarno je predavala Retoriku na Hrvatskim studijima (od 2007. do 2010.), a Retoriku i govornu kulturu nastavnika (također honorarno) na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 2008. do 2012.). Povremeno surađuje u emisiji Hrvatske televizije „Navrh jezika“. Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova iz područja retorike, hrvatskoga jezika i književnosti. Od 2012. pročelnica je Odjela za jezikoslovlje Matice hrvatske. Bavi se književnim, jezičnim i retoričkim temama te suodnosom književnosti i teologije. U zvanje izvanredne profesorice izabrana je 2019. godine. 

Nastava:

Studij Teološko-religijskih znanosti:

Retorika s metodikom stvaralačkog izražavanja
Književni i religijski svijet

Obvezno-izborni kolegiji:

Retorika
Religijske teme u svjetskoj književnosti

Izborni kolegiji:

Ženski lik u hrvatskoj književnosti
Religious themes in literature

Poslijediplomski studij:

Recepcija Biblije u hrvatskoj književnosti

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

“Čuvari hrvatske kulture”, “Zagovor jezika hrvatskoga” Časopis za učitelje hrvatskoga jezika, no. 4, Zagreb, 2016, 95-102.

“Vjera i kušnje Sudetina i Šimićeva lirskoga subjekta pred izazovima patnje i smrti”, (koautor: N. Palac), “Crkva u svijetu”, no. 2, Split. 2017, 249-265.

“Tri prikaza Juditina lika. Starozavjetna, Marulićeva i Gavranova Judita”, “lađa”, no. 1, Zagreb, 2017, 50-64. (koautor: I. M. Milčić)

“Važnost propovijedanja u vjerskom odgoju”, “Lađa”, no. 4, Zagreb, 2017, 72-78.

“Punishment for Curiosity, Reward for Courage”, Macquarie university, Sydney, 2018. (authorship of university/faculty textbook in the field of the Croatian literature)

“Eros, philia, agape. Ljubav u odabranim književnoumjetničkim djelima i u biblijskim tekstovima”, Zagreb, 2018. (koautor: Josip Anić)

 “Jezične kompetencije nastavnika u kontekstu suvremene škole”, u: MANDARIĆ, Blaženka Valentina, RAZUM, Ružica, BARIĆ, Denis (ur.): Nastavničke kompetencije. Zbornik radova, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2019., 61-73.

“Religioznost zagrebačkih adolescenata. Usporedba rezultata istraživanja iz 1997. i 2016. godine”, u: MANDARIĆ, Blaženka Valentina, RAZUM, Ružica, BARIĆ, Denis (ur.): Religioznost zagrebačkih adolescenata, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2019., 107-142.

“Kranjčevićev lirski subjekt – zanesenjak i vjernik, nemirnik i skeptik, kritik i ironik”, u: Ana Vukelić (ur.): “Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju”. Zbornik radova, Senj, 2018., 151-157.

“Religijski motivi u romanu ‘Posljednji Stipančići‘ Vjenceslava Novaka”, u: Ana Vukelić (ur.), Senjski zbornik, no 1, Senj, 2020., 97-124.

“Epidemije u umjetnosti riječi”, Lađa, no 4, Zagreb, 2020, 61-67.