Rođen je 18. travnja 1978. u Varaždinu. Od 1993. godine pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu, gdje je maturirao 1997. godine. Nakon toga je upisao filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio prve dvije godine studija. Potom je 1999. godine nastavio studij filozofije i teologije  na Sveučilištu cara Franje leopolda u Innsbrucku u Austriji te živio u međunarodnom koledžu (Collegium Canisianum). U Innsbrucku je 2000. godine stekao bakalaureat iz filozofije, a 2003. magistrirao teologiju (iz područja dogmatske teologije) radom Misterij zla u otkupljenom svijetu. Analiza lika Sotone u kontekstu mimetičke teorije Rene Girarda i dramatičke teologije.

2003. godine vratio se u Hrvatsku, bio zaređen za đakona Varaždinske biskupije, pastoralno djelovao u župi Goričan i predavao vjeronauk u osnovnoj školi. Za prezbitera je zaređen 2004. godine te poslan na službu odgojitelja bogoslova u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu na Kaptolu u Zagrebu. Tijekom četiri godine od 2204. do 2008. bio je zadužen za odgoj, rast i praćenje kandidata za svećeništvo. 2008. godine započeo je studij psihologije na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu, gdje je 2011. godine postigao bakalaureat iz odgojne i razvojne psihologije radom Socijalnokognitivna teorija Alberta Bandure. Razvoj i značaj. Nakon toga je započeo studij kliničke psihologije i psihologije zajednice te 2015. godine magistrirao radom Promocija zdravlja u svećeničkom životu. U Rimu je od 2012. do 2014. pohađao i završio dvogodišnji tečaj iz art terapije (glazba, ples, slikanje, teatar), a pohađao je i tečaj o egzorcizmu i molitvama za oslobođenje koji je organiziralo sveučilište Regina Apostolorum. Od 2013. do 2014. pohađao je tečaj iz psihologjie poziva i specijalnog pastorala na Papinskom lateranskom sveučilištu na Institutu religioznih znanosti “Ecclesia Mater”. U akad. god. 2014./2015. proveo je jedan semestar na sveučilištu Sheffield u Engleskoj, gdje je odslušao predavanja iz kognitivnih neuroznanosti te živio i pomagao u pastoralu na jednoj engleskoj župi u Sheffieldu. Od 2014. do 2018. godine polazio je edukaciju iz kibernetike i sistemske terapije. Od 2015. do 2016. bio je upravitelj župe i župni vikar u župi Prelog. Od 2016. godine zaposlen je kao asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje pomaže u planiraju i izvođenju nastave iz psiholoških predmeta. 2017. godine upisao je poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz psihologije u Rijeci.

Područja znanstvenog interesa: psihologija ličnosti, socijalna psihologija, klinička psihologija, psihoterapija i savjetovanje.