E-mail adresa: anton.tamarut@kbf.unizg.hr

Telefon/mobitel: +385 1 492 03 30

CRORis-CROSBI: Anton Tamarut

Google Scholar

Anton Tamarut, sin Ivana i Katarine r. Škunca, rođen je u Novalji 29. kolovoza 1960. Osnovnu školu pohađao je u Novalji (1967.-1975.). Srednju školu započeo je u Srednjoškolskom centru Otokar Keršovani u Pazinu (1975.-1977.), a završio 1979. u Nadbiskupskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zadru. Studij filozofije i teologije započeo je 1979. na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci te ga 1982. nastavio na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu.

Na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregoriana specijalizirao se u dogmatskoj teologiji te 1987. postigao akademski gradus “LICENTIATUS IN THEOLOGIA: SPEC: IN TH. DOGMATICA”. Licencijatsku je radnju Eucharistie als Anamnesis im ökumenischen Gespräch. Zum Anamnesis-Verständnis des Lima-Dokumentes im Kontext der katholischen Eucharistielehre izradio pod vodstvom prof. dr. Gerard J. Békésa.

Za svećenika je zaređen 31. ožujka 1986. godine. Od 1987. do 1988. godine obnašao je službu tajnika Biskupskog ordinarijata u Krku, osobnog biskupovog tajnika te biskupijskog povjerenika za pastoral mladih. Od 1988. do 1992. godine vršio je službu vicerektora u Bogoslovskom sjemeništu u Rijeci.

1989. god. na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregorianau Rimu prijavio je doktorski studij. Doktorsku disertaciju s naslovom Bild Gottes als locus theologicus der Gnadenlehre. Die Gnade als Nähe Gottes in den Werken von Ivan Golub(Slika Božja kao teološko mjesto nauka o milosti. Milost kao blizina Boga u djelima Ivana Goluba), koju je izradio pod vodstvom prof. dr. John J. O’Donnella, obranio je s najvišom ocjenom 25. svibnja 1993. godine. Disertaciju je u cijelosti objavio 1994. godine u Rimu i u Rijeci te tako stekao akademski gradus “DOCTOR IN SACRA THEOLOGIA”.

Od 1993. do 1995. godine bio je župnik u Njivicama na otoku Krku, a od 1995. do 2003. obnašao je službu duhovnika u Bogoslovskom sjemeništu u Rijeci.

Od 1993. godine predavao je na Teologiji u Rijeci predmete iz dogmatske teologije. Od 1. travnja 1995. godine zaposlen je u zvanju višeg asistenta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za potrebe Teologije u Rijeci – Područni studij KBF-a. Na Teologiji u Rijeci je od 2000. do 2003. godine obnašao službu pomoćnika predstojnika za studente. Bio je urednik niza “Radovi Teologije u Rijeci“ te član uredništva Riječkog teološkog časopisa. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta izabran je 1999. godine. Od 2003. godine predaje na Katedri dogmatske teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora izabran je 2004. godine, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora (I. izbor) 2010. godine, a za redovitog profesora u trajnom zvanju 19. travnja 2016.

Od 2005. do 2010. godine je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obnašao dužnost prodekana za nastavu. Od 2009. do 2013. godine bio je zamjenik dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Senatu Sveučilišta u Zagrebu te je u tom istom razdoblju bio član Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu. Od 2013. zamjenik je dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Vijeću društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu, a od 2017. godine do 2021. član je istoga Vijeća. Od 2013. godine do 2021. član je Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje filozofije i teologije. Od 2017. godine do 2021. je pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja član Sektorskog vijeća XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti. Od ožujka do studenog 2023. član je Povjerenstva za umjetnost i kulturu Sveučilišta u Zagrebu. U akad. god. 2018./2019. vršio dužnost pročelnika Katedre dogmatske teologije.

Član je Uredništva Bogoslovske smotre, a bio je također član Uredništva Riječkog teološkog časopisa te kasnije dugogodišnji član Znanstvenog vijeća istoga časopisa. Bio je također delegat Fakultetskog vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za studenski časopis Spectrum od 2008. do 2017. godine.

Posebna područja njegova zanimanja i istraživanja su teološka antropologija i sakramentologija.