Filozofsko-teološki studij, akad. god. 2020./2021. - 1. godina

ŠifraNositelj i/ili izvoditelj dijela nastaveNaziv kolegijaPSVK
ZIMSKI SEMESTAR
185402Izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić; Doc. dr. sc. Tomislav Kovač/Dr. sc. Jakov RađaUvod u filozofiju i teologiju2002
38969Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićLogika i spoznajna teorija3004
94413Doc. dr. sc. Ivan DodlekPovijest antičke i srednjovjekovne filozofije3004
39088Doc. dr. sc. Anđelo MalyHebrejski jezik2002
39089Doc. dr. sc. Anđelo MalyOpći uvod u Sveto pismo2003
185406Doc. dr. sc. Andrea FilićUvod u misterij Krista i povijest dogmi4005
39093Izv. prof. dr. sc. Slavko SliškovićOpća crkvena povijest I3004
39095Doc. dr. sc. Daniel PataftaOpća metodologija1002
39098Davorin Babić, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura0021
Izborni predmeti3
Ukupno20230
Obvezno-izborni predmeti:
185408Prof. dr. sc. Josip Oslić; Izv. prof. dr. sc. Alojz ĆubelićFilozofija i kršćanska misao*2003
185540Prof. dr. sc. Petar BašićLatinski jezik I**2003
LJETNI SEMESTAR
39628Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićKozmologija2003
185404Prof. dr. sc. Josip OslićPovijest moderne i suvremene filozofije3005
39087Prof. dr. sc. Josip Oslić/Dr. sc. Sanda Smoljo-DobrovoljskiUvod u psihologiju2003
39094Izv. prof. dr. sc. Slavko SliškovićOpća crkvena povijest II3004
39097Prof. dr. sc. Petar BašićLatinski jezik II2002
39098Davorin Babić, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura0021
112561Doc. dr. sc. Andrea Filić; Doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić; Doc. dr. sc. Daniel PataftaProseminar0203
Izborni predmeti9
Ukupno122230
Obvezno-izborni predmeti:
185407Izv. prof. dr. sc. Nenad Malović; Doc. dr. sc. Ivan DodlekFilozofija i suvremena kultura*2003
185409Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićVjera i znanost*2003
185410Doc. dr. sc. Stipo KljajićGrčki jezik**2003
*Tijekom I. godine svi su studenti dužni upisati dva obvezno-izborna predmeta iz ponude predmeta Katedre filozofije u vrijednosti od ukupno 6 ECTS bodova.
**Studenti koji u srednjoj školi nisu slušali i položili Grčki jezik i/ili Latinski jezik obvezni su ih upisati tijekom I. godine studija.
Studenti koji nisu dužni upisati Grčki jezik i/ili Latinski jezik I, umjesto njih upisuju izborne predmete u vrijednosti od 3, odnosno 6 ECTS bodova iz bilo koje skupine izbornih predmeta (obvezno-izborni predmeti, ostali izborni predmeti, predmeti s drugih sastavnica Sveučilišta.)

Uvjeti za upis u II. godinu:

• ostvareni ECTS bodovi u I. godini, u ukupnoj vrijednosti od 50 ECTS bodova

Godišnje je potrebno upisati 60 ECTS bodova iz grupe obveznih i izbornih predmeta te seminara.

LEGENDA:    P – predavanja,  S – seminar,  V – vježbe,  K – koeficijent (ECTS bodovi)