Filozofsko-teološki studij, akad. god. 2021./2022. - I. godina

ŠifraNositelj i/ili izvoditelj dijela nastaveNaziv kolegijaPSVK
ZIMSKI SEMESTAR
185402izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić; doc. dr. sc. Tomislav Kovač/dr. sc. Jakov RađaUvod u filozofiju i teologiju2002
38969izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićLogika i spoznajna teorija3004
94413doc. dr. sc. Ivan DodlekPovijest antičke i srednjovjekovne filozofije3004
39088doc. dr. sc. Anđelo MalyHebrejski jezik2002
39089doc. dr. sc. Anđelo MalyOpći uvod u Sveto pismo2003
185406doc. dr. sc. Andrea FilićUvod u misterij Krista i povijest dogmi4005
39093prof. dr. sc. Slavko SliškovićOpća crkvena povijest I3004
39095doc. dr. sc. Daniel PataftaOpća metodologija1002
185413Davorin Babić, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura0021
Izborni predmeti3
Ukupno200230
Obvezno-izborni predmeti
185408prof. dr. sc. Josip Oslić; izv. prof. dr. sc. Alojz ĆubelićFilozofija i kršćanska misao2003
185540Latinski jezik I2003
LJETNI SEMESTAR
39628izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićKozmologija2003
185404prof. dr. sc. Josip OslićPovijest moderne i suvremene filozofije3005
39087prof. dr. sc. Josip Oslić/Karlo Šimek, mag. theol. i mag. psych./dr. sc. Martina Matovinović, dr. med.Uvod u psihologiju2003
39094prof. dr. sc. Slavko SliškovićOpća crkvena povijest II3004
39097Latinski jezik II2002
39098Davorin Babić, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura0021
112561doc. dr. sc. Andrea Filić; doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić; doc. dr. sc. Daniel PataftaProseminar0203
Izborni predmeti9
Ukupno122230
Obvezno-izborni predmeti
185407izv. prof. dr. sc. Nenad Malović; doc. dr. sc. Ivan DodlekFilozofija i suvremena kultura2003
185409izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićVjera i znanost2003
185410doc. dr. sc. Stipo KljajićGrčki jezik**2003
112661izv. prof. dr. sc. Božidar MrakovčićBiblijska arheologija2003
*Tijekom I. godine svi su studenti dužni upisati dva obvezno-izborna predmeta iz ponude predmeta Katedre filozofije u vrijednosti od ukupno 6 ECTS bodova.
**Studenti koji u srednjoj školi nisu slušali i položili Grčki jezik i/ili Latinski jezik obvezni su ih upisati tijekom I. godine studija.
Studenti koji nisu dužni upisati Grčki jezik i/ili Latinski jezik I, umjesto njih upisuju izborne predmete u vrijednosti od 3, odnosno 6 ECTS bodova iz bilo koje skupine izbornih predmeta (obvezno-izborni predmeti, ostali izborni predmeti, predmeti s drugih sastavnica Sveučilišta.)

Uvjeti za upis u II. godinu:

• ostvareni ECTS bodovi u I. godini, u ukupnoj vrijednosti od 50 ECTS bodova

Godišnje je potrebno upisati 60 ECTS bodova iz grupe obveznih i izbornih predmeta te seminara.

LEGENDA:    P – predavanja,  S – seminar,  V – vježbe,  K – koeficijent (ECTS bodovi)