Filozofsko-teološki studij, akad. god. 2019./2020. - 1. godina

ŠifraNositelj i/ili izvoditelj dijela nastaveNaziv kolegijaPSVK
ZIMSKI SEMESTAR
185402Izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić; Doc. dr. sc. Tomislav Kovač/ Dr. sc. Jakov RađaUvod u filozofiju i teologiju2002
38969Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićLogika i spoznajna teorija3004
94413Doc. dr. sc. Ivan DodlekPovijest antičke i srednjovjekovne filozofije3004
39088Doc. dr. sc. Anđelo MalyHebrejski jezik2002
39089Doc. dr. sc. Anđelo MalyOpći uvod u Sveto pismo2003
185406Doc. dr. sc. Andrea FilićUvod u misterij Krista i povijest dogmi4005
39093Izv. prof. dr. sc. Slavko SliškovićOpća crkvena povijest I3004
39095Doc. dr. sc. Daniel PataftaOpća metodologija1002
39098Davorin Babić, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura0021
Izborni predmeti3
Ukupno20230
Obvezno-izborni predmeti:
185408Prof. dr. sc. Josip Oslić; Izv. prof. dr. sc. Alojz ĆubelićFilozofija i kršćanska misao2003
185540Prof. dr. sc. Petar BašićLatinski jezik I**2003
LJETNI SEMESTAR
39628Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićKozmologija2003
185404Prof. dr. sc. Josip OslićPovijest moderne i suvremene filozofije3005
39087Prof. dr. sc. Josip Oslić/ Dr. sc. Sanda Smoljo-DobrovoljskiUvod u psihologiju2003
39094Izv. prof. dr. sc. Slavko SliškovićOpća crkvena povijest II3004
39097Prof. dr. sc. Petar BašićLatinski jezik II2002
39098Davorin Babić, prof. Tjelesna i zdravstvena kultura0021
112561Doc. dr. sc. Andrea Filić; Doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić; Doc. dr. sc. Daniel PataftaProseminar0203
Izborni predmeti9
Ukupno122230
Obvezno-izborni predmeti:
185407Izv. prof. dr. sc. Nenad Malović; Doc. dr. sc. Ivan DodlekFilozofija i suvremena kultura2003
185409Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićVjera i znanost2003
185410Doc. dr. sc. Stipo KljajićGrčki jezik**2003
112661Doc. dr. sc. Božidar MrakovčićBiblijska arheologija2003
Uvjeti za upis u II. godinu:
• ostvareni ECTS bodovi u I. godini, u ukupnoj vrijednosti od 50 ECTS bodova
U svakom semestru potrebno je upisati najmanje 30 bodova, odnosno godišnje 60 bodova iz grupe obvezatnih i izbornih predmeta te seminara.

LEGENDA:    P – predavanja,  S – seminar,  V – vježbe,  K – koeficijent (ECTS bodovi)