Filozofsko-teološki studij, akad. god. 2023./2024. - I. godina

ŠifraNositelj i/ili izvoditelj dijela nastaveNaziv kolegijaPSVK
ZIMSKI SEMESTAR
185402prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić; izv. prof. dr. sc. Tomislav Kovač/dr. sc. Jakov RađaUvod u filozofiju i teologiju2002
38969prof. dr. sc. Nenad MalovićLogika i spoznajna teorija FTS3004
94413izv. prof. dr. sc. Ivan DodlekPovijest antičke i srednjovjekovne filozofije3004
39088doc. dr. sc. Anđelo MalyHebrejski jezik2002
39089doc. dr. sc. Anđelo MalyOpći uvod u Sveto pismo2003
185406izv. prof. dr. sc. Andrea FilićUvod u misterij Krista i povijest dogmi4005
39093prof. dr. sc. Slavko SliškovićOpća crkvena povijest3004
39095izv. prof. dr. sc. Daniel PataftaOpća metodologija1002
239290Davorin Babić, prof.Tjelesna i zdravstvena kultura I0021
Izborni kolegiji3
Ukupno200230
Izborni kolegiji
Izborni kolegiji iz filozofije*
185408izv. prof. dr. sc. Alojz ĆubelićFilozofija i kršćanska misao2003
Klasični jezici
185540dr. sc. Jozo VelaLatinski jezik I**2003
Izborni kolegiji iz ostalih područja/grana
199474prof. dr. sc. Slavko SliškovićPovijest posvećenog života2003
LJETNI SEMESTAR
39628prof. dr. sc. Nenad MalovićKozmologija2003
185404izv. prof. dr. sc. Ivan Dodlek i prof. dr. sc. Nenad MalovićPovijest moderne i suvremene filozofije3005
39087prof. dr. sc. Nenad Malović/Karlo Šimek, mag. theol. i mag. psych./dr. sc. Martina MatovinovićUvod u psihologiju2003
39094prof. dr. sc. Slavko SliškovićOpća crkvena povijest3004
188176dr. sc. Jozo VelaLatinski jezik II2002
112561izv. prof. dr. sc. Andrea Filić; doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić; izv. prof. dr. sc. Daniel PataftaProseminar FTS0203
239291Davorin Babić, prof.Tjelesna i zdravstvena kultura II0021
Izborni kolegiji9
Ukupno122230
Izborni kolegiji
Izborni kolegiji iz filozofije*
185407prof. dr. sc. Nenad Malović; izv. prof. dr. sc. Ivan DodlekFilozofija i suvremena kultura2003
185409prof. dr. sc. Nenad MalovićVjera i znanost2003
Klasični jezici
185410doc. dr. sc. Stipo KljajićGrčki jezik2003
Izborni kolegiji iz ostalih područja/grana
112661doc. dr. sc. Anđelo MalyBiblijska arheologija2003
*Tijekom I. godine svi su studenti dužni upisati dva izborna kolegija iz ponude kolegija Katedre filozofije u vrijednosti od ukupno 6 ECTS bodova.
**Studenti koji u srednjoj školi nisu slušali i položili Grčki jezik i/ili Latinski jezik obvezni su ih upisati tijekom I. godine studija.
Studenti koji nisu dužni upisati Grčki jezik i/ili Latinski jezik I, umjesto njih upisuju izborne kolegije u vrijednosti od 3, odnosno 6 ECTS bodova iz bilo koje skupine izbornih kolegija (Ostali izborni kolegiji, kolegiji s drugih sastavnica Sveučilišta.)

Uvjeti za upis u II. godinu:

• ostvareni ECTS bodovi u I. godini, u ukupnoj vrijednosti od 50 ECTS bodova

Godišnje je potrebno upisati 60 ECTS bodova iz grupe obveznih i izbornih kolegija te seminara.

LEGENDA:    P – predavanja,  S – seminar,  V – vježbe,  K – koeficijent (ECTS bodovi)