DIPLOMSKI STUDIJ RELIGIJSKE PEDAGOGIJE I KATEHETIKE, AKAD. GOD. 2018./2019. - 2. GODINA

ŠifraNositelj i/ili izvoditelj dijela nastaveNaziv kolegijaPSVK
ZIMSKI SEMESTAR
185421Prof. dr. sc. Tonči MatulićBioetika, spolni i ženidbeni moral3005
185418Doc. dr. sc. Denis Barić; Doc. dr. sc. Kata s. Amabilis JurićKateheza i religijska kultura odraslih + seminar2104
185419Prof. dr. sc. Mario CifrakBiblijska teologija NZ-a2003
185420Prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina MandarićVjeronauk srednjoškolaca + seminar + vježbe1113
185424Izv. prof. dr. sc. Ljubica PribanićDjeca s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama3004
Obvezno-izborni i izborni predmeti*6
Pisanje i obrana diplomskog rada5
Ukupno112130
LJETNI SEMESTAR
185420Prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina MandarićVjeronauk srednjoškolaca + seminar + vježbe1114
185417Izv. prof. dr. sc. Jasna ŠegoKnjiževni i religijski svijet3004
185422Izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević/Mr. sc. Milan DančuoLiturgijsko vrijeme i prostor2003
185423Doc. dr. sc. Silvija MiglesSocijalni nauk Crkve u vjeronauku i katehizaciji 2003
Obvezno-izborni i izborni predmeti*6
Pisanje i obrana diplomskog rada10
Ukupno81130
Obvezno-izborni predmeti za II. godinu:
ZIMSKI SEMESTAR
171598Prof. dr. sc. Josip ŠalkovićAdministrativno pravo Crkve2003
187968Mr. art. Ivana Gagić Kičinbači
Metodika likovnoga izražavanja2003
171601Doc. dr. sc. Kata s. Amabilis JurićReligiozni odgoj djece predškolske dobi +
seminar***
3004
185425Prof. dr. sc. Ana s. Thea FilipovićMediji komuniciranja u religioznom odgoju i katehezi2003
LJETNI SEMESTAR
185414Prof. dr. sc. Ružica RazumŽupna kateheza djece i
predadolescenata**
2003
185415Prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina MandarićŽupna kateheza adolescenata i mladih**2003
200470Prof. mr. art. Miroslav MartinjakCrkvena glazbena kultura2003
200469Doc. dr. sc. Denis BarićPovijest kateheze i katehetike2003
*Vidi tablicu obvezno-izbornih predmeta i ostalih izbornih predmeta. Tijekom diplomskog studija studenti su dužni steći 15 ECTS bodova iz ponude obvezno-izbornih predmeta i 9 ECTS bodova iz ponude ostalih izbornih predmeta.
**Studenti su, prema vlastitom odabiru, dužni upisati jedan od ova dva ponuđena predmeta.
***Obvezan predmet za one koji žele raditi u predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

LEGENDA:    P – predavanja,  S – seminar,  V – vježbe,  K – koeficijent (ECTS bodovi)