Uvjet za upis na sveučilišni studij Teološko-religijskih znanosti:

  • završen preddiplomski studij Teološko-religijskih znanosti.

Na diplomski studij Teološko-religijskih znanosti mogu se također, uz određene uvjete, upisati:

  • pristupnici koji su završili preddiplomski teološko-katehetski studij uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva
  • pristupnici koji su završili preddiplomski studij teologije ili katehetike na drugim teološkim učilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva.

Pristupnici se na rang listi rangiraju prema težinskom prosjeku ocjena izračunatom na treću decimalu.