Uvjet za upis na sveučilišni studij Teološko-religijskih znanosti:

  • završen preddiplomski studij Teološko-religijskih znanosti.

Na diplomski studij Teološko-religijskih znanosti mogu se također, uz određene uvjete, upisati:

  • pristupnici koji su završili preddiplomski teološko-katehetski studij uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva
  • pristupnici koji su završili preddiplomski studij teologije ili katehetike na drugim teološkim učilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva.

Pristupnici se na rang listi rangiraju prema težinskom prosjeku ocjena izračunatom na treću decimalu.

 

Informacije o upisima za akad. god. 2021./2022. možete naći na sljedećoj poveznici: Natječaj za upis na diplomske studije u akad. god. 2021./2022.