1.UPISI U PRVU GODINU STUDIJA

a) Upis na sveučilišni studij na Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za maturante vrši se preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta kojem se može pristupiti putem mrežne stranice: Postani student (Studijski programi ).

b) Pristupnici koji su četverogodišnju srednju školu završili prije uvođenja Državne mature 2010. godine ili su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, dužni su uz prijavu na portal Postani student na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu proći razredbeni postupak (ispit) i test motivacije.

 

2. PRISTUPNICI KOJI SU DRŽAVNU MATURU POLOŽILI NAKON 2010. GODINE

I. Maturanti su na Državnoj maturi dužni položiti:

 • Hrvatski jezik (A razina)
 • Matematiku (B razina)
 • Strani jezik (A razina)

te jedan od ponuđenih izbornih predmeta: Glazbena umjetnost ili Likovna umjetnost ili Povijest ili Geografija ili Fizika ili Kemija ili Biologija ili Filozofija ili Logika ili Psihologija ili Etika ili Vjeronauk 

II. Pristupnici su se dužni prijaviti na Katolički bogoslovni fakultet za provjeru posebnih sposobnosti (motivacijski postupak).

 III. Prilikom prijave za provjeru posebnih sposobnosti potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavnicu: Prijavnica za razredbeni postupak i motivacijski test za akademsku godinu 2020./2021.
 • potvrdu o krštenju ili krsni list
 • mišljenje župnika za sve pristupnike, a svećenički kandidati trebaju priložiti mišljenje ordinarija
 • dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprintana potvrda ukoliko je plaćeno internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN HR7323600001101358687; poziv na broj: 02072020, s naznakom: „za provjeru posebnih sposobnosti“.

IV. Prijave se predaju osobno na Fakultetu ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Tajništvo studija (I. kat, soba 107)

Vlaška 38

10 000 Zagreb

V. Prijave za provjeru posebnih sposobnosti za programe Filozofsko-teološkog studija i preddiplomskog studija Teološko-religijskih znanosti počinju 31. kolovoza 2020. godine i traju do 4. rujna 2020. godine.

 VI. Provjera posebnih sposobnosti za studijske programe Filozofsko-teološkog studija i Teološko-religijskih znanosti, provodit će se u prostorijama Fakulteta u Vlaškoj 38, 9. rujna 2020. godine u ljetnom roku.

 

3. PRISTUPNICI KOJI SU SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ZAVRŠILI PRIJE 2010. GODINE

 I. Pristupnici koji su četverogodišnju srednju školu završili prije uvođenja Državne mature 2010. godine ili su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, nakon prijave na portal Postani student, dužni su na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pristupiti razredbenom ispitu i testu motivacije.

U okviru razredbenog ispita, pristupnici polažu sljedeće predmete:

 • Hrvatski jezik (do 200 bodova)
 • Povijest (do 100 bodova)
 • Vjeronauk (do 100 bodova)

 II. Gradivo za razredbeni ispit dostupno je na mrežnoj stranici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta: Literatura za razredbeni postupak za akademsku godinu 2020./2021.

III. Pristupnici su se dužni prijaviti na Katolički bogoslovni fakultet za razredbeni ispit i provjeru posebnih sposobnosti (motivacijski test).

IV. Prilikom prijave za provjeru posebnih sposobnosti (razredbeni ispit i test motivacije) potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavnicu: Prijavnica za razredbeni postupak  i motivacijski test za akademsku godinu 2020./2021.
 • potvrdu o krštenju ili krsni list
 • mišljenje župnika za sve pristupnike, a svećenički kandidati trebaju priložiti mišljenje ordinarija
 • dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprintana potvrda ukoliko je plaćeno internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN HR7323600001101358687; poziv na broj: 02072020, s naznakom: „za provjeru posebnih sposobnosti.“

V. Prijave se predaju osobno na Fakultetu ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Tajništvo studija (I. kat, soba 107)

Vlaška 38

10 000 Zagreb

VI. Prijave za provjeru posebnih sposobnosti za programe Filozofsko-teološkog studija i preddiplomskog studija Teološko-religijskih znanosti počinju 31. kolovoza 2020. godine i traju do 4. rujna 2020. godine.

VII. Provjera posebnih sposobnosti i razredbeni ispit za studijske programe Filozofsko-teološkog studija i Teološko-religijskih znanosti provodit će se u prostorijama Fakulteta u Vlaškoj 38, 9. rujna 2020. godine.

*Pristupnici koji su kandidati za svećeničko zvanje stječu prednost pri upisu temeljem pismene preporuke mjerodavnog ordinarija, odnosno od njega za to određenih osoba ako su prešli bodovni prag na Filozofsko-teološkom studiju u Zagrebu.

 

4. KVOTA NAMIJENJENA HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

I. Pristupnici za Filozofsko-teološki smjer i za smjer Teološko-religijskih znanosti dužni su proći razredbeni postupak i test motivacije na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, u okviru kojega su dužni položiti:

 • Hrvatski jezik (do 200 bodova)
 • Povijest (do 100 bodova)
 • Vjeronauk (do 100 bodova)

II. Fakultet predviđa mogućnost upisa stranih studenata, ukupno 8 za sve smjerove.

III. Više informacija o postupku prijava i upisa pogledati pod točkama 2 i 3.