Doškolovanje odgojiteljica za vjerski odgoj djece predškolske dobi

U organizaciji Katehetskoga instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a prema Prijedlogu Nacionalnoga katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije,  akademske godine 2000./2001. započelo je osposobljavanje/usavršavanje odgojiteljica i odgojitelja u predškolskim ustanovama, pod nazivom: Doškolovanje odgojitelja i stručnih suradnika te vjeroučitelja za vjerski odgoj djece u predškolskim ustanovama. Na kraju takva dopunskoga katehetskoga i religijskopedagoškog studija dobiva se sveučilišna isprava (potvrdnica, uvjerenje) kojom se jamči da je netko dostatno osposobljen za izvođenje vjerskoga odgoja u predškolskim ustanovama.

Općenito o programu:

Nositelj programa je Katehetski institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Stručni naziv koji se stječe nakon završenog Doškolovanja je: Odgojitelj u vjeri djece predškolske dobi.

Studij traje najmanje jednu godinu.

Predavanja se održavaju subotom, jednom i dvaput mjesečno, u prijepodnevnom i poslijepodnevnom terminu (od 9.00 do 17.30 sati).

Nastavni program Doškolovanja sastoji se od dva dijela: filozofsko-teološki (60 sati) i religijskopedagoški i katehetski (oko 50 sati).

Studijski se susreti sastoje od predavanja, seminara i metodičkih vježbi. Program uključuje i nekoliko sati hospitacija u dječjim vrtićima kao i održavanje pokusnih/oglednih aktivnosti vjerskog odgoja.

Ispiti se polažu iz svih predmeta. Ispiti mogu biti teorijski i praktični, a polažu se pismeno ili usmeno, te izvedbom praktičnoga rada.

Studij se plaća.

Upis:

Upis na doškolovanje na Institutu obavlja se na temelju prijave kandidata (nad)biskupijskom uredu, u kojoj treba biti priložena dokumentacija:

1.) Duhovno-vjernički profil (potvrda o krštenju, krizmi, potvrda o crkvenom vjenčanju ako je osoba u braku, potvrda župnika o duhovnom životu u određenoj zajednici)

2.) Dokument o stručnoj spremi (diploma o završenom studiju za odgojitelja…)

3.) Potvrda o sudjelovanju na stručnim seminarima na kojima je bilo govora i o vjerskom odgoju

4.) Molba u kojoj kandidat izjavljuje da je spreman za potrebno doškolovanje

Prva je generacija odgojitelja upisanih na Doškolovanje bila 2001./2002. Tada je upisana 141 odgojiteljica, odnosno, odgojitelj.

Sljedeća je generacija upisana 2002./2003. Tada je upisano 47 odgojiteljica/odgojitelja.

2004./2005. upisano je 50 odgojiteljica, odnosno odgojitelja, a 2009./2010. njih 78.

Od ukupnog broja upisanih od održane promocije 2003. godine, do sada je Doškolovanje završilo 110 odgojiteljica.