Završni koncert na orguljama studentice Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Ane Lisičak održan je u četvrtak, 5. srpnja 2018. u crkvi Kraljice svete krunice u Zagrebu, pod mentorstvom doc. art. Mirte Kudrna.

Plakat

Program koncerta A. Lisičak