Profesor

Name: Davorin

Surname/Last Name: Babić

Title: Prof. 

E-Mail Address: babicd@kbf.hr

Born: 1961

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research:

Function:

Degree: 

Professional and scholarly articles:

 1. Šafarić, Z., Bosnar, K., Babić, D., I. Bagarić (2005) Gender and professional interests as factors in sport related knowledge acquisition. U: Milanović D., F. Prot ( Ed ). “Sciience and Profession – Challenge for the Future “, Proceeding Book, 4 th International scientific conference on kinesiology, Opatija, Croatia, September 7-11, 2005. str 754-756., Zagreb: Kineziološki fakultet, ISBN 953-6378-52-3
 2. Bosnar, K., Šafarić, Z., Busch, T., Bagarić, I., Babić, D., F. Prot (2006). Razlike u deklarativnom znanju atletike učenika i učenica različite dobi. U : Findak, V. ( ur. ), “ Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije “, Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 20.-24.06.2006., str. 80-83. Zagreb, Hrvatski kineziološki savez
 3. Šafarić, Z., Busch, T., Babić, D., I. Bagarić, (2006). Konstrukcija testa deklarativnog znanja atletike. U: Findak, V. ( ur ), “Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije”, Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 20.-24.06.2006., str. 249-254. Zagreb, Hrvatski kineziološki savez
 4. Bagarić, I., Babić, D., Sedar, M., Vadjon, I., Busch, T., Z. Šafarić (2006). Nastava tjelesne I zdravstvene culture i sport na Sveučilištu u Zagrebu. U: Maleš, B., Rausavljević, N., S. Kovač (Ed), “ Contemporary Kinesiology “, Proceedings of the 1 st International Conference, Kupres 16-17 September 2006., str.231- 235. Split: Fakultet Prirodnih Znanosti, Matematike i Kineziologije, ISBN 953-7155-06-4
 5. Bagarić, I., Babić, D. Ižaković, D., Berlot, S., Drašinac, G., Selmanović, A. (2007). Usporedba provođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture na visokim učilištima Hrvatske. II. International symposium of new technologies in sports, Sarajevo 2007., 13. -15. 04. 2007., str. 366-369.
 6. Bagarić, I., Babić, D., Blagojević, V. i Strahonja, M. (2008). Subjektivna procjena studenata sportaša o natjecanju u malom nogometu na Studentskom sportskom prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu. 17. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova, str. 458-464.
 7. Šafarić, Z., Novak, D., Babić, D. (2008). Analiza ocjena studenata iz aplikativnog dijela programa kolegija Kineziološka metodika u akademskoj godini 2006./07. godini. 17. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova, str. 567-572.
 8. Šafarić, Z., Babić, D., Novak, D. (2008). Morfološke, motoričke I funkcionalne značajke učenika viših razreda osnovne škole. Međunarodna znanstveno – stručna konferencija. Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, Zagreb. Zbornik radova, str. 119-127.
 9. Šafarić, Z., Babić, D., Kunješić, M. (2009). Intezitet opterećenja pri provedbi kružnog organizacijskog oblika rada. 18. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova, str. 337-341.
 10. Bagarić, I., Babić, D., Čuić, S., Fuštar Božić, S. (2010). Individualizirani pristup kategoriziranim sportašima u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu. 19. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova, str. 304-307.
 11. Šafarić, Z., Oštrić, I., Babić, D., (2010). Prikaz inteziteta opterećenja vježbanja tijekom provedbe izmjeničnog načina rada – korak dalje u pogledu individualizacije nastavnog procesa. 19. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova, str. 385-388.
 12. Kolić, S., Šafarić, Z., Babić, D., (2011). Analiza opterećenja vježbanja tijekom provedbe različitih sadržaja u završnom dijelu sata. 20. Ljetna škola kineziologa RH. Poreč. Zbornik radova, str. 430-436.
 13. Bagarić, I., Fuštar Božić, S., Babić, D., (2012). Ususret dobivanju ECTS-a u nastavi tjeslesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu te intenzifikacija tog procesa. 21. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova
 14. Šafarić, Z., Neljak, B., Babić, D., (2013). Analiza ocjena studenata na modulu kineziologija u edukaciji u akademskoj 201172012. godini. 22. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč. Zbornik radova, str. 553-556.
 15. Šafarić, Z., Babić, D., Ajman, H., (2013). Trend in increase of the explosive strength in primary and secondary school students. 8. FIEP congress, Bratislava. Book of abstracts, str. 209-210.
 16. Šafarić, Z., D. Babić, M. Novak, L. Kolić: „ SITUACIJSKI KONDICIJSKI TRENING S TENISAČIMA U KOLICIMA“, 23. Ljetna škola kineziologa Poreč, 24. – 28. 6. 2014., str. 441-444, stručni rad
 17. Petrić, V., Šafarić Z., Babić D.,: “ Kineziolog kao promotor tjelesne aktivnosti I zdravog načina života u školstvu putem moderne tehnologije: društvene mreže”, 24. Ljetna škola kineziologa Hrvatske, Poreč, 30.6. – 4.7.2015., str. 281-284, stručni rad
 18. Petrić, V., Šafarić Z., Babić D., (2015): “ Educating school children through olimpic games”. 10. International conference on kinanthropology, Brno, summary
 19. Čule, M., Babić D., Šafarić Z., (2016). Motoričke sposobnosti u tjelesnoj I zdravstvenoj kulturi: Stanje fleksibilnosti kod učenika srednjih škola, 25. Ljetna škola kineziologa RH, Poreč, 28.6 – 2.7.2016., str.176-179, orginalni znanstveni rad
 20. Babić, D., Busch T., (2018). Unapređenje izrade izvedbenog nastavnog plana i programa, 27. Ljetna škola kineziologa  RH, Poreč, 27.6. – 30.6.2018., str.158-161, stručni rad