Prof. dr. sc. Josip Baloban danas (srijeda 15. ožujka 2017.) neće održati predavanje kolegija Pastoralna teologija i apostolat laika za studente 3. god. ITK. Termin nadoknade predavanja bit će određen u dogovoru sa studentima.