Doc. dr. sc. Dragan Radić ima predavanje iz kolegija Pravoslavna teologija i jedinstvo crkve u ponedjeljak, 22. svibnja 2017. godine u 12,15 u dvorani IV.